Twijfel over prognoses Duits herstel

BONN, 26 OKT. Zowel werkgevers als vakbeweging hebben sceptisch gereageerd op de optimistische prognose over conjunctureel herstel in 1994 die vijf grote economische instituten gisteren in hun herfstrapport aan de Duitse regering gaven. Beide partijen betwijfelen vooral of de veronderstelde loonmatiging haalbaar is, of de overheden werkelijk sterker zullen bezuinigen en of de geprognostiseerde groei van de wereldhandel intreedt en, zo ja, of de Duitse invoer én de uitvoer in dat geval werkelijk met elk 3,5 procent zullen stijgen.

Overigens vertoonden de reacties gisteren direct na de publikatie van het rapport een vertrouwd model. De regeringspartijen en de ministers van financiën, Waigel (CSU), en van economische zaken, Rexrodt (FDP), zagen het als een bevestiging van hun goede koers en gingen niet in op de kritiek van de vijf instituten op het grote beslag van de collectieve uitgaven en de tekorten van de overheden. De in de Bondsdag oppositionele SPD ziet in de voorspelde verdere groei van de werkloosheid “een signaal aan bedrijfsleven en politiek dat er een nationaal werkgelegenheidspact moet komen waaraan iedereen moet meewerken”.

De overkoepelende vakbond DGB (de Duitse FNV) herinnerde eraan dat de instituten vorig jaar “al een blamabel foutieve prognose” hadden gegeven. DGB stelt dat met de werknemers geen akkoord valt te bereiken over CAO-verhogingen in 1994 van maximaal 2 procent in West- en 7 procent in Oost-Duitsland, de percentages waarvan de huidige prognoses uitgaan. Volgens de vakbond zouden deze loonsverhogingen bij een inflatie van drie procent leiden tot reële koopkrachtdaling. De Duitse bond van (lagere) ambtenaren en administratief personeel (DAG) noemde het herfstrapport “een daverende oorvijg voor de regering”.

Volgens het verbond van Duitse industriële bedrijven (BDI) steunt de voorspelde groeiverwachting van 1,5 procent niet op een realistische basis “maar voorshands slechts op hoop”. De overheidsschulden, de lastendruk en de kostencrisis en de daardoor dure produktie in Duitsland maken dergelijke prognoses “zeer onzeker”, aldus het BDI.

    • J.M. Bik