Trein van Zoetermeer naar Rotterdam

ROTTERDAM, 26 OKT. Een aftakking van de Hofpleinlijn moet Zoetermeer een directe spoorverbinding geven met Rotterdam en Pijnacker. Dit bepleiten de gemeentebesturen van Zoetermeer en Pijnacker vandaag in een nota die ze hebben overhandigd aan de vaste Kamercommissie voor verkeer en waterstaat.

Een treinreis van Zoetermeer naar Rotterdam kost nu een uur. Via de nieuwe verbinding zou dit minder dan een half uur worden. Volgens de gemeentebesturen van Zoetermeer en Pijnacker zou deze tijdwinst een aanzienlijk aantal automobilisten kunnen doen besluiten voortaan de trein te nemen. Tot nog toe is Zoetermeer per spoor eenzijdig op Den Haag georiënteerd. Van de dagelijkse pendel tussen Zoetermeer en Den Haag vindt een derde per trein plaats, volgens de gemeente een bewijs dat goede spoorverbindingen zichzelf bewijzen.

Door de groei van Zoetermeer - inmiddels ruim honderdduizend inwoners en dertigduizend arbeidsplaatsen - is er een groeiende pendel van en naar andere plaatsen dan Den Haag ontstaan, onder andere vanuit het eveneens groeiende Pijnacker.

Om de Hofpleinlijn te verbinden met Zoetermeer zou vanaf Pijnacker een zijtak moeten worden aangelegd. Het gaat hierbij om vijf kilometer spoor. Met technische bijstand van de Nederlandse Spoorwegen hebben de beide gemeenten een tracé uitgewerkt langs de wijk Rokkeveen, de enige nog niet door spoor ontsloten wijk van Zoetermeer. De aanleg van dit tracé is door een door de gemeenten in de arm genomen adviesbureau geraamd op circa 212 miljoen gulden. Als nog dit jaar wordt begonnen met de voorgeschreven milieu-effectrapportage, zou in 1997 met de aanleg kunnen worden begonnen. Rond de eeuwwisseling kan dan de eerste trein over het nieuwe spoor rijden.