Stork verlegt produktie naar landen met lage lonen

ROTTERDAM, 26 OKT. Stork (machines, pompen, energiesystemen) gaat zijn produktie van een aantal goederen naar landen met lage lonen verplaatsen. Dat kondigt de president-directeur van Stork, dr. J.C.M. Hovers, aan in het blad van de Technische universiteit Twente, UT Mediair.

Hovers vindt dat het, gezien de hoge produktiekosten in Nederland, tijd is voor het maken van “strategische keuzes”. Stork heeft 18.000 werknemers, van wie 11.000 in Nederland. Het bedrijf telt nu duizend arbeidsplaatsen meer dan een jaar geleden, maar die groei komt nu al uit landen met lagere loonkosten, aldus Hovers.

De Stork-topman vindt dat Nederland zijn “maakfunctie” kritischer moet bekijken. De produktie van componenten waarvoor Nederland te duur is geworden kun je beter uitbesteden aan het goedkopere buitenland, meent hij. Door deze goederen te importeren “houden we hoogwaardige industriële activiteiten en -systemen, produktieprocessen en diensten in eigen land”, zegt Hovers.

Stork importeert al componenten uit India, waarin het bedrijf een meederheidsbelang heeft in een machinefabriek. Stork heeft zelf gezorgd voor de technologie en goed geschoolde technici in India. In de visie van Hovers denkt Nederland nog te veel als exporteur, ook nu het tegenzit met de conjunctuur. “De harde gulden biedt juist mogelijkheden tot goedkope invoer. Inkopen heeft meer rendement als het gaat om spullen en diensten die anderen zoveel goedkoper kunnen maken.”

Hovers is blij verrast dat nu in Nederland een begin wordt gemaakt met het doorbreken van starheden op de arbeidsmarkt door versoepeling van het ontslagrecht, verlengen van de bedrijfstijd en aanpassing van het minimumloon. Een trendbreuk acht hij nodig voor het optimaal benutten van de bedrijfscapaciteit. “Dat voorkomt nieuwe saneringen die banen kosten en zorgt voor hogere produktiviteit”. In de komende CAO-onderhandelingen wordt verlenging van de bedrijfstijd “een zeer relevant punt”, voorspelt de Stork-directeur. “Werken op zaterdag en zondag is onafwendbaar”, zegt hij.