Partijen oneens over politieke code integriteit

DEN HAAG, 26 OKT. De vijf grote politieke partijen zijn het onderling oneens over de vraag hoe de bestuurlijke integriteit van hun vertegenwoordigers het beste kan worden beschermd.

PvdA, D66 en GroenLinks hebben vorige maand bij CDA en VVD aangedrongen om een gemeenschappelijke code te ontwikkelen om vermenging van belangen en het aannemen van smeergelden tegen te gaan. Een van de suggesties is striktere regels voor nevenverdiensten te hanteren. Het CDA ziet de noodzaak van zo'n gemeenschappelijke code niet.

Partijvoorzitter W. van Velzen (CDA) zegt: “Ik vind het jammer dat ze de nevenverdiensten er ook bij willen halen. Nevenfuncties zijn geen probleem zolang ze maar openbaar zijn. We zijn nu juist bezig ervoor te zorgen dat politici meer met hun benen in de maatschappij staan. Als je ze verbiedt nevenfuncties te bekleden werk je in de hand dat de Haagse cocon steeds sterker wordt.”

Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft de afgelopen maanden met de partijvoorzitters gesproken over recente smeergeldaffaires zoals in Vianen en Gulpen. Naar aanleiding daarvan hebben de partijvoorzitters van PvdA, D66 en Groen Links de brief naar hun collega's van CDA en VVD gestuurd om gezamenlijk een code te ontwikkelen die dat soort affaires moet voorkomen.

Partijvoorzitter D. van Leeuwen-Schut had in haar gesprek met Dales voorgesteld meer aandacht te geven aan het antecedentenonderzoek van kandidaten voor lokale of landelijke verkiezingen. Dat vindt nu nog niet systematisch genoeg plaats, aldus Van Leeuwen, iets wat overigens bij de PvdA wordt ontkend. Partijvoorzitter M. Vos (GroenLinks) sluit naar aanleiding van de recente discussie over pogingen tot criminele infiltratie in de politiek niet uit dat de gemeenschappelijke code ook maatregelen moet gaan bevatten om de screening van kandidaten te verbeteren.

De suggestie van Van Leeuwen is niet terug te vinden in een lijst maatregelen die minister Dales gistermiddag naar voorzitter Deetman van de Tweede Kamer is gestuurd ter voorkoming van corruptie in de openbare sector. Bewustwording van het gevaar daarvan “in alle geledingen binnen de openbare sector” is noodzakelijk, aldus Dales.

Ook Dales stelt voor de regels voor nevenverdiensten van ambtenaren verder aan te scherpen. De notitie maakt verder melding van het voornemen om een centraal meldpunt voor inbreuken op integriteit van de rijksoverheid in te stellen. Overwogen wordt verder om een regeling te treffen die openbaarheid van de financiën van de politieke partijen vereist.

De schriftelijke vragen van Tweede-Kamervoorzitter W. Deetman aan minister Hirsch Ballin zouden wellicht in de loop van deze dag worden beantwoord. Deetman wilde van de minister weten welke informatie de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt heeft over pogingen tot criminele infiltratie in de politiek, en of deze informatie al eerder bekend was bij Hirsch Ballin. Ook vraagt Deetman aan de minister of naar aanleiding van de melding in Amsterdam maatregelen zijn genomen dan wel verdere maatregelen nodig zijn. Hirsch Ballin zelf verkeert op dit moment in Duitsland.