OORMERKEN

Friese boeren hebben zich tot Amnesty International gewend (NRC Handelsblad, 19 oktober) voor erkenning van hun gewetensnood. Het betreft het wettelijk verplichte oormerken van jonge koeien. Ik lees: “het ontbreken van de oormerken kan het belang van de volksgezondheid en van de veestapel schaden.”

Voor mij geen logische redenering. Natuurlijk zijn de beesten via een oormerk herkenbaar en zo gemakkelijk in een computer in te voeren. Maar dat heeft nog niets met volksgezondheid te maken. Mij lijkt dat het de boer is die als eerste alarm slaat als er iets mis is met zijn vee. Dat loopt niet via een oormerk en de computer. Van mij respect voor de boeren die deze regelgeving te ver vinden gaan. Ik hoop dat er vandaag een ambtenaar is die deze zaak voorrang geeft. Immers de Tweede Kamer heeft zich in maart jl. al ondersteunend uitgesproken over de positie van deze boeren!