Mogelijk tachtig moslim-dorpelingen in Bosnië vermoord

SARAJEVO, 26 OKT. Volgens overlevenden hebben gemaskerde Bosnische Kroaten zaterdag in het dorpje Stupni Do nabij Vares in Centraal-Bosnië mogelijk tachtig moslim-dorpelingen vermoord. De VN-vredesmacht slaagde er gisteren opnieuw niet in het door de Kroaten volledig platgebrande dorp te bezoeken.

Zinata Likic, een inwoonster van Stupni Do die zich tijdens de gevechten met haar twee dochters in veiligheid kon stellen in de bossen en gisteren door soldaten van de VN-vredesmacht in veiligheid werd gebracht, zei dat het dorp zaterdag al snel in handen van de Kroaten viel toen die, gesteund door zware artillerie, aanvielen: van de 260 dorpelingen waren er maar 39 gewapend. Bij de gevechten kwamen zestig dorpelingen om het leven. Na de verovering begonnen de Kroaten, die zwarte maskers droegen, het dorp systematisch plat te branden en volgens Likic inwoners dood te schieten, waarna de lichamen in het vuur van de brandende huizen werden geworpen.

Van de 260 inwoners van Stupni Do zijn er vijftien terecht. De overigen, voor zover niet bij de gevechten omgekomen of vermoord, zijn - zo vermoedde gisteren de Zweedse majoor Daniel Ekberg van de VN-vredesmacht - door de Kroaten weggevoerd, mogelijk naar een detentiecentrum in een school in het Kroatische bolwerk Vares, waar 230 moslim-gevangenen worden vastgehouden en waartoe de VN-vredesmacht geen toegang krijgt.

De Bosnische Kroaten hebben ontkend in Stupni Do burgers te hebben vermoord. Maar ze hebben de toegangswegen tot het dorp met anti-tankmijnen onbegaanbaar gemaakt en hielden ook gisteren VN-soldaten tegen die het dorp wilden bezoeken. Toen Ekberg gisteren de bewuste school in Vares wilde bezoeken, deden Bosnisch-Kroatische soldaten een poging met een jeep op hem in te rijden.

Een woordvoerder van de VN-hulporganisatie UNHCR heeft gisteren de aandacht gevestigd op de door de Bosnische Kroaten belegerde moslim-enclave Maglaj. Volgens Larry Hollingworth is de stad inmiddels door de beschietingen van de Bosnische Kroaten zo goed als volledig verwoest en zijn de meesten van de 34.000 inwoners de heuvels ingevlucht, waar ze dagelijks worden beschoten door de Bosnische Kroaten en de Bosnische Serviërs en waar velen de afgelopen weken zijn gestorven na het eten van giftige paddestoelen. Ook zijn veel mensen doodgeschoten toen ze erop uit trokken om in de heuvels naar vanuit de lucht afgeworpen voedselpakketten te zoeken. De Kroaten en de Serviërs, aldus Hollingworth, hebben vorige week alles in het werk gesteld om een VN-hulpkonvooi voor de inwoners van Maglaj tegen te houden.

Het Bosnische leger heeft vandaag in Sarajevo razzia's uitgevoerd tegen twee plaatselijke mafiose krijgsheren en hun aanhang, in een poging het gezag van de regering in de Bosnische hoofdstad te herstellen. Burgers kregen opdracht tijdens de razzia's binnen te blijven. In Sarajevo is de macht de afgelopen maanden steeds meer in handen gevallen van afvallige legeronderdelen die worden geleid door corrupte krijgsheren. Die benden worden in hoge mate verantwoordelijk gehouden voor een drastische stijging van de criminaliteit, het geweld op straat en het oprukken van de zwarte markt.

Tijdens de razzia's van vanochtend arresteerde het leger in totaal 146 aanhangers van de twee krijgsheren, Musan Tupalovic alias Caco en Ramiz Delalic alias Celo. Van de twee bendeleiders zelf, commandanten van legerbrigades die zich hebben losgemaakt van het gezag van het leger, werd alleen Tupalovic opgepakt. (Reuter, AP, AFP)