Kabinet beslist over regio's; Almere blijft voorlopig deel van Flevoland

DEN HAAG, 26 OKT. Almere blijft voorlopig onderdeel van de provincie Flevoland. Pas over enkele jaren is er een definitief kabinetsbesluit te verwachten over de vraag of Almere wordt samengevoegd met de toekomstige stadsprovincie rondom Amsterdam, het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA).

Staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) maakte dit gisteren bekend. Tot dat besluit valt moet Almere in ieder geval met Amsterdam blijven samenwerken wat betreft woningbouw verkeer en vervoer, zo heeft het kabinet besloten.

Een woordvoerder van de provincie Flevoland zei vanochtend dat Flevoland “ontevreden” is over het besluit. “Het kabinet laat de mogelijkheid open om over drie jaar alsnog Almere samen te voegen het het Regionaal Orgaan Amsterdam. De onduidelijkheid die daarmee geschapen wordt, berokkent de provincie schade”, aldus de woordvoerder.

De beslissing over Almere maakt onderdeel uit van een nieuwe indeling van Nederland in samenwerkingsgebieden van gemeenten volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Vrijdag werd het nader kabinetsstandpunt "De Wgr-indeling in relatie tot de functionele gebiedsindelingen' vastgesteld. Staatssecretaris De Graaff-Nauta heeft met tien van de twaalf provincies overeenstemming bereikt om het huidige aantal van 59 samenwerkingsverbanden op korte termijn terug te brengen tot 39. Behalve Flevoland heeft ook Utrecht bezwaren tegen de voorgestelde samenwerkingsgebieden. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben in mei laten weten voorkeur te geven aan één zogeheten Wgr-gebied op de schaal van de huidige provincie, eventueel uit te breiden met het Noord-Hollandse Wgr-gebied Gooi- en Vechtstreek. Het kabinet vindt echter dat zo'n indeling in strijd is met de wenselijke begrenzing van de toekomstige stadsprovincie rondom de stad Utrecht, het Regionaal Beraad Utrecht (RBU).

De afgelopen maanden heeft de staatssecretaris overleg gevoerd met de provincies om het aantal gebieden op basis van de Wgr terug te brengen. De nieuwe Wgr-indeling moet de basis vormen voor het opruimen van de lappendeken van functionele gebieden zoals RBA-regio's (Regionale Bureau's voor de Arbeidsvoorziening), politie- en brandweerregio's. Wettelijk ligt vast dat de provincies de bevoegdheid hebben de Wgr-indeling vast te stellen. Maar volgens De Graaff-Nauta heeft zij taak de functionele gebiedsindelingen op elkaar af te stemmen.