Generaal-majoor D.G.J. Fabius (50) neemt vrijdag ...

Generaal-majoor D.G.J. Fabius (50) neemt vrijdag het commando van de Koninklijke marechaussee over van generaal-majoor L.W. Sunter (55). Sunter verlaat de militaire dienst met functioneel leeftijdsontslag. Hij voerde drie jaar het commando over de Koninklijke marechaussee.

Generaal-majoor Fabius vervulde diverse functies binnen de Koninklijke marechaussee, waaronder commandant van het district Gelderland en Provost Marshal bij de Multinational Force and Observers in Sinaï.

Generaal-majoor Fabius volgt zijn voorganger eveneens op in de functie van Gouverneur der Residentie.