Fors verlies van banen bij reclamewereld; VEA: kwart bureaus mag weg

ROTTERDAM, 26 OKT. De afgelopen anderhalf jaar zijn bij de honderd grootste reclamebureaus 500 van de 3500 banen verloren gegaan. Dit blijkt uit een enquête van de Vereniging van Erkende Reclame-adviesbureaus (VEA).

W. van der Mee, voorzitter van de VEA, waarbij de 115 grootste reclamebureaus zijn aangesloten, wijt het verlies van arbeidsplaatsen aan een combinatie van conjuncturele en structurele oorzaken. “De laagconjunctuur heeft een proces versneld dat al aan de gang was”, aldus Van der Mee.

De VEA-voorzitter zegt dat reclamebureaus de afgelopen tijd hun organisatiestructuur meer hebben aangepast aan die van een dienstverlenend bedrijf. Hun structuur had een paar jaar geleden nog de vorm van een piramide, met veel hiërarchische lagen. “De structuur leek op die van de klanten, veelal industriële bedrijven. De organisatie van de bureaus is nu platter en lijkt meer op die van andere dienstverleners zoals accountants- en advocatenkantoren. Veel niet-kerntaken zijn afgestoten en tussenlagen zijn verdwenen. De VEA-leden hebben de tering naar de nering gezet”, zegt Van der Mee.

De reclamebranche merkt dat de opdrachtgevers zich voorzichtig en terughoudend opstellen. Nu het economisch moeizaam gaat, besluiten veel ondernemers minder reclame te maken. “Reclamekosten worden vaak als variabele kosten gezien. Bedrijven vallen niet direct om als ze een paar maanden stoppen met adverteren. Bovendien worden de laatste tijd minder nieuwe produkten geïntroduceerd”, aldus de VEA-voorzitter.

Van der Mee zou het niet betreuren als 25 procent van de reclamebureaus zou verdwijnen als gevolg van de economische malaise. Hij doelt daarmee niet op zijn VEA-leden, maar op het grote aantal eenmansbureaus dat Nederland rijk is. “Tijdens de hoogconjunctuur in de jaren tachtig is het aantal reclamebureaus dat is ingeschreven bij de Kamers van Koophandel gestegen tot 9000. Er is sprake van overbewinkeling in dit land. Een sanering zou goed zijn voor de hele branche”, meent Van der Mee.

De gemiddelde gefactureerde omzet van de VEA-bureaus bedroeg vorig jaar 24,5 miljoen gulden. Het inkomen (de gefactureerde omzet minus "kosten derden' zoals media, fotografen en ontwerpers) was per bureau circa 6 miljoen gulden. Een vijfde van de VEA-bureau verwacht dit jaar zonder winst af te sluiten.