Den Haag zegt ja tegen bronbelasting

LUXEMBURG, 26 OKT. Nederland is bereid zijn bezwaren tegen invoering van een bronbelasting op rente-inkomsten op te geven, indien binnen de EG overeenstemming wordt bereikt over verbetering van de gegevensuitwisseling over belastingplichtige spaarders. Bovendien gaat Nederland alleen akkoord met een bronbelasting (naast de bestaande inkomstenbelasting), als er sprake is van een “behoorlijk” tarief, dat in ieder geval hoger moet liggen dan de 10 procent, waaraan de Europese Commissie nu denkt.

Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) heeft dat gisteren in Luxemburg gezegd na afloop van een bijeenkomst van de ministers van financiën uit de 12 lidstaten. Vooral Duitsland en België dringen aan op invoering van een Europese bronbelasting. België zit te springen om nieuwe inkomsten om zijn overheidsbegroting sluitend te maken, en Duitsland ziet met lede ogen hoe miljarden aan spaargelden richting Luxemburg gaan.

Het Verenigd Koninkrijk verzet zich fel tegen de invoering van een Europese bronbelasting. Ook Nederland voelt er weinig voor. Den Haag vreest voor verwarring en daarmee voor een derving aan belastinginkomsten. Als iemand nu naar Luxemburg reist om zijn spaargeld buiten het zicht van de Nederlandse fiscus op een bankrekening te zetten, weet hij dat hij fout zit. Als hij straks een Europese voorheffing moet betalen, die in Luxemburg wordt beschouwd als een "vrijwarende' voorheffing waardoor verder geen belasting meer hoeft te worden betaald, krijgt hij ten onrechte de indruk dat hij zijn rente-inkomsten in Nederland ook niet meer hoeft op te geven.

Toch stemt Nederland in met een EG-studie naar de invoering van bronbelasting, omdat Den Haag er nu langzamerhand van uit lijkt te gaan dat die toch niet is tegen te houden. Van Amelsfoort rekent er op dat Duitsland het onderwerp in de tweede helft van volgend jaar tot topprioriteit zal verheffen, als het de voorzittershamer van de EG in handen krijgt. Nederlandse ambtenaren zeiden gisteren dat er uiteindelijk wel een soort mix uit de bus zal komen tussen het systeem van bronbelasting en het belastingsysteem dat Nederland bijvoorbeeld kent.

Daarom legt Nederland het accent op de noodzaak dat in EG afspraken worden gemaakt over de verplichting van financiële instellingen om de fiscus inzicht te geven in de rente-inkomsten van hun cliënten. Van Amelsvoort zei gisteren dat de standpunten binnen de EG nog mijlenver uit elkaar liggen. Maar hij zei ook dat hij niet meer durfde te zeggen, zoals hij in het verleden wel had gedacht: de invoering van een bronbelasting lukt nooit.