Consument somber over economie

DEN HAAG, 26 OKT. Nadat het vertrouwen van consumenten in de economie zich in het voorjaar en de zomer aarzelend herstelde, is het in oktober weer gedaald. Dit blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren heeft bekendgemaakt.

Sinds april van dit jaar steeg het vertrouwen elke maand licht en in augustus zelfs drastisch. Die stijging is nu abrupt omgebogen in een sombere stemming; het consumentenvertrouwen is bijna terug op het dieptepunt van maart.

Het CBS baseert de index van het consumentenvertrouwen op een maandelijkse enquête onder duizend mensen. Zij krijgen twee vragen over de algemene economische situatie en drie over hun persoonlijke situatie. De index kwam in oktober uit op 74. Als de index op 100 staat, is het aantal mensen dat een positieve mening heeft even groot als het aantal dat negatief is over de economie. Augustus (101) was de laatste maand dat de index boven de 100 noteerde.

Behalve een groeiend pessimisme over het economisch klimaat in het algemeen hebben de consumenten ook minder vertrouwen in het eigen huishouden, hetgeen tot uiting komt in een daling van de koopbereidheid. Die is gezakt tot het niveau van oktober 1985. Van de mensen die het CBS heeft ondervraagd gaat 82 procent ervan uit dat de werkloosheid de komende twaalf maanden zal stijgen (vorige maand dacht 75 procent dat).

Uit andere cijfers die het CBS gisteren publiceerde, blijkt dat het gemiddelde prijsniveau van de Nederlandse industriële produkten in augustus met 0,2 procent is gedaald, na een stijging van 0,1 procent in juli. Mede door de sterke positie van de gulden daalden de geëxporteerde goederen gemiddeld met 0,5 procent in prijs. Onder meer de prijzen van benzine, gas- en dieselolie, aardgas en van golfkarton- en papier gingen omlaag. Door de toenemende buitenlandse vraag steeg de prijs van diepgevroren fruit. Het CBS constateerde verder een prijsdaling van vooral produkten in de voedingsmiddelenindustrie en de chemische sector. Het prijsniveau van de door de industrie verbruikte grondstoffen en halffabrikaten is ten opzichte van juli met 0,7 procent gedaald.