Boteraffaire kost Nederland 80 miljoen

LUXEMBURG, 26 OKT. Nederland zal voor de "Nizo-boteraffaire' waarschijnlijk een boete krijgen opgelegd van ruim 80 miljoen gulden. Morgen zal de Europese Commissie naar verwachting een punt zetten achter de inmiddels vijf jaar slepende kwestie.

Het door Nederland gebruikte procédé voor de produktie van boter werd in 1987 aan de kaak gesteld door het toenmalige Europarlementslid Piet Dankert, de huidige staatssecretaris van buitenlandse zaken. Dankert had ontdekt dat ons land sinds 1982 een procestechniek gebruikte die niet in overeenstemming was met de richtlijnen van de Europese Commissie. Het restprodukt bij toepassing van dit zogeheten Nizo-proces bleek veel beter bruikbaar voor verdere verwerking (karnemelk). Daardoor hoefde de EG minder te subsidiëren.

Hoewel dit voordeel juist door Nederland als argument werd gebruikt om aan te tonen dat het proces het EG-budget niet heeft benadeeld, dacht de Commissie daar anders over. Oorspronkelijk werd ons land een boete opgelegd van rond 720 miljoen gulden voor de periode tussen 1982 en 1987. Na eindeloos getouwtrek over de in de ogen van de Nederlandse regering volstrekt overtrokken boete, werd de strafheffing geleidelijk aan verlaagd tot circa 110 miljoen gulden. De Commissie ging er vanuit dat de overtredingen in de periode tussen 1982 en begin 1987 waren verjaard en alleen nog boete betaald moest worden over het tijdvak tussen januari en juli 1987.

In de afgelopen anderhalve week voerde Nederland zijn lobby op om de boete nog verder omlaag te krijgen. Voor het eerst werd formeel een verband gelegd met de Italiaanse melkaffaire. Italië had de inning van de superheffing op teveel geproduceerde melk de afgelopen jaren volledig aan zijn laars gelapt. In totaal moest het land daarvoor een boete betalen van enkele miljarden guldens. De landbouwministers van de EG besloten echter wat mild te zijn. Italië kreeg een verhoging van zijn melkquota met terugwerkende kracht van 900.000 ton en voorts werd een deel van de boete (enkele honderden miljoenen guldens) kwijtgescholden op voorwaarde dat dit geld gebruikt werd voor de herstructurering van de melksector.