"Beleid dreigt te falen'; Maystadt: EG moet krachtiger groei stimuleren

LUXEMBURG, 26 OKT. De Belgische minister van financiën, Philippe Maystadt, heeft gewaarschuwd tegen het falen van de Europese Gemeenschap om gemeenschappelijk initiatieven te ontplooien voor het stimuleren van economische groei en werkgelegenheid.

Volgens Maystadt staat “de geloofwaardigheid” van het Europese beleid op het spel en dreigt “de frustratie van de burgers ten aanzien van Europa” toe te nemen. De minister zei dit gisteren tijdens een bijeenkomst van de Europese ministers van financiën in Luxemburg. België, momenteel voorzitter van de EG, maakt zich grote zorgen over de lauwe uitvoering van gemeenschappelijke investeringsplannen die Brussel de afgelopen tijd heeft opgesteld om het vertrouwen van de burgers in de economie te herstellen. Hij vindt dat de reikwijdte van die plannen veel te beperkt is.

Voorzitter Jacques Delors van de Europese Commissie zal op de Europese top in december een Witboek publiceren over economische groei en werkgelegenheid. Maystadt zei dat het de plicht is van het voorzitterschap om te wijzen op “een werkelijk risico”, namelijk dat de frustratie van de burgers over Europa toeneemt indien blijkt dat de voorstellen van het Witboek niet snel zullen worden uitgevoerd en/of te ambitieus zijn om op korte termijn te worden overwogen.

Om de burger meer daadkracht te tonen, is het volgens Maystadt wenselijk dat de criteria worden verruimd voor projecten die in aanmerking komen voor speciale leningen in het kader van het zogeheten Europese "groei'-initiatief. De regeringsleiders van de EG-lidstaten trokken daarvoor op hun bijeenkomsten in Edinburgh (vorig jaar december) en in Kopenhagen (afgelopen juni) in totaal 8 miljard ecu (ongeveer 17 miljard gulden) uit. Het geld is nu nog uitsluitend bestemd voor speciale leningen om investeringen in grote infrastructurele werken, in milieuprojecten en voor het midden- en kleinbedrijf te bevorderen.

Dat initiatief had aanvankelijk groot succes - tot dusver is voor bijna 3 miljard ecu aan leningen toegekend voor 46 projecten - maar de laatste tijd blijkt dat er bijna geen nieuwe aanvragen meer binnenkomen bij de Europese Investeringsbank (EIB). Minister Maystadt somde gisteren alvast een aantal suggesties op van projecten die ook in aanmerking zouden kunnen komen voor financiering onder de noemer van het gemeenschappelijke groei-initiatief. Hij noemde stadsvernieuwing, vervoer tussen stad en platteland, infrastructuurnetten met een sociaal doel en de zuivering van waterlopen. De EIB verstrekt normaal leningen die kunnen oplopen tot maximaal 50 procenten van de totale investeringskosten. Bij de speciale leningsfaciliteit van in totaal 8 miljard ecu kan het EG-aandeel oplopen tot 75 procent en bedraagt de looptijd 15 tot 20 jaar. Nederland heeft op die manier een lening gekregen voor de bouw van vuilverbrandingsovens.

Op de top in Edinburgh werd ook besloten tot de oprichting van een Europees Investeringsfonds, een speciaal garantiefonds voor leningen. Tot ergernis van minister Maystadt, en ook van Jacques Delors, is de oprichting van dat fonds nog steeds niet rond.

    • Wim Brummelman