Alders geeft gemeenten nog drie jaar geld voor uitvoeren milieubeleid

DEN HAAG, 26 OKT. Gemeenten krijgen nog drie jaar langer geld van minister Alders om hun milieubeleid af te maken. De milieutaken die de rijksoverheid de gemeenten heeft opgelegd worden wel uitgevoerd maar niet in het tempo waar minister Alders (VROM) op rekende.

In een gisteren aan de minister aangeboden rapport adviseert de commissie-Ringeling om het milieubeleid van gemeenten tot eind 1997 financieel te blijven steunen. De commissie, vorig jaar door Alders ingesteld om een tussenstand op te maken van het gemeentelijk milieubeleid, constateert dat gemeenten er steeds beter in slagen hun milieubeleid naar behoren uit te voeren. De streefdatum wanneer het beleid moet zijn voltooid is echter niet haalbaar.

Op 1 januari 1995 zouden de specifieke milieubijdragen die de gemeenten ontvangen worden overgeheveld naar het Gemeentefonds. De commissie vreest dat het voor milieudoeleinde bestemde geld “weg zal spoelen” wanneer het in het Gemeentefonds wordt ondergebracht. Met name bij de “zwoegers en achterblijvers” (gemeenten die achterlopen met het uitvoeren van hun milieutaken) zal het geld voor andere zaken kunnen worden gebruikt, stelt de commissie.

Het voorstel om gemeenten nog drie jaar te financieren gaat in tegen de wens van het kabinet om zoveel mogelijk te decentraliseren. Desondanks zei Alders zich in het kabinet sterk te zullen maken dat het advies wordt overgenomen. De minister waarschuwde ervoor dat gemeenten die een slecht milieubeleid hebben gevoerd niet op deze manier beloond mogen worden. Maar ook gemeenten die wel op schema lopen moeten nu niet achter over leunen, aldus Alders.

Als de bijdrage met drie jaar wordt verlengd zal er naar de prestaties van de afzondelijke gemeenten worden gekeken. Lag de nadruk tot nu toe vooral op kwantiteit, bij een vervolg zal Alders vooral letten op de kwaliteit van de milieumaatregelen die gemeenten uitvoeren.

Om de kwaliteit van het milieubeleid te waarborgen, pleit de commissie voor het instellen van speciale diensten waar gemeenten hun taken aan kunnen uitbesteden. De diensten kunnen bijvoorbeeld vergunningen voorbereiden of noodzakelijke milieu-onderzoeken houden. Vorige week adviseerde ook de Inspectie Milieuhygiëne om de milieubijdrage met enkele jaren te verlengen. De inspectiedienst heeft bij 177 gemeenten de kwaliteit van het beleid onderzocht. Daaruit bleek dat het aantal bedrijven dat wordt gecontroleerd op milieu-eisen met 31 procent is gestegen, waardoor de doelstelling “ruimschoots” wordt gehaald.