Verplichte melding grote bedragen

Op de Amsterdamse effectenbeurs zijn in de aandelenhandel twee soorten handelshuizen actief, die in het beursjargon worden aangeduid als respectievelijk "effectenkredietinstelling' (eki) en "niet-effecten kredietinstelling' (neki).

Eki's zijn de banken, die in Amsterdam de grootste marktpartijen vormen en de beurshandel min of meer beheersen. Ze vallen onder het toezicht van De Nederlandsche Bank. Een neki, zoals Nusse Brink, is doorgaans een kleiner commissionairshuis en mag geen gelden en effecten van cliënten in bewaring hebben. Om de status van eki te verwerven moet een bedrijf beschikken over een risicodragend vermogen van ten minste 2,5 miljoen gulden. Voor een neki is de minimum-eis voor het eigen vermogen 1 miljoen gulden. De neki's vallen onder het toezicht van de Amsterdamse effectenbeurs. Het controlebureau voert regelmatig controles namens de beurs uit.

Om de neki's toch de gelegenheid te geven klanten een rekening te laten aanhouden, is de Kas-Associatie (Kas Ass) in 1977 uitverkoren als de instelling waar kleinere commissionairs hun cliënten kunnen aanmelden. Voor de neki's vormt de faciliteit bij de Kas Ass een onmisbare schakel in hun beurstransacties.

Als bancaire instelling valt de Kas Ass wel onder het toezicht van de centrale bank. De nieuwe wet melding ongebruikelijke transacties (mot), die met ingang van 1 januari 1994 bepaalt dat banken ongebruikelijke contante stortingen centraal moeten melden, is ook van toepassing op de Kas Ass. Daarop vooruitlopend zijn de banken vorig jaar al begonnen om stortingen boven de 25.000 gulden te melden bij de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI).