PvdA en CDA: sneller besluiten over "noordtak'

NIJMEGEN, 25 OKT. De Tweede Kamerfracties van CDA en PvdA willen de besluitvorming over de aftakking van de Betuwelijn naar Oldenzaal vervroegen. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) zou reeds komende maand harde uitspraken moeten doen over de aanleg van de "noordtak'.

Dit zei het Tweede-Kamerlid G. Leers, woordvoerder van het CDA over de Betuwelijn, gisteren op een symposium in Nijmegen. PvdA-woordvoerder J.J. Feenstra viel hem vanmorgen desgevraagd bij.

Het kabinet wil de beslissing over de aftakking pas veel later nemen. In de planologische kernbeslissing over de Betuwelijn staat dat het kabinet het onderzoek en de besluitvorming over de aftakking uiterlijk over een jaar of vier “aan een termijn wil binden”.

Leers: “Wij zeggen: minister, dat is veel te laat.” Hij wil daarom in de uitgebreide commissievergadering over de Betuwelijn op 22 november principe-uitspraken van de minister over hoe en wanneer de noordelijke aftakking van de Betuwelijn moet worden aangelegd. De Kamer heeft meer dan zevenhonderd schriftelijke vragen ingediend ten behoeve van de commissievergadering.

Waar die aftakking precies moet lopen kan later worden bekeken. “Als we het over de Betuwelijn hebben hoort daar ook de aftakking naar het noorden bij.” Met deze uitbreiding van de Betuwelijn zijn enkele miljarden guldens gemoeid. Deze komen bovenop de 6,4 miljard die er nu in de begroting staan.

Dat er aftakkingen van de Betuwelijn moeten komen via Oldenzaal en via Venlo naar Duitsland, is Maij-Weggen vorig jaar augustus overeengekomen met haar Duitse ambtgenoot. De Duitsers wilden namelijk niet de volledige stroom goederentreinen door het toch al zeer drukke Roergebied.

De woordvoerders over de Betuwelijn van de VVD- en D66-fractie in de Tweede Kamer, J.D. Blaauw en D. Versnel, vielen Leers bij. Zij gingen echter een stap verder in de koppeling. Volgens mevrouw Versnel moet de noordtak gelijktijdig met Betuwelijn zelf worden aangelegd. “Als er rond die noordelijke aftakkingen veel problemen ontstaan, dan moeten we wachten met de aanleg van de Betuwelijn”. Blaauw wil eerst de inspraakprocedures over de noordelijke aftakking afronden voordat de planologische kernbeslissing over de Betuwelijn wordt vastgesteld. Feenstra, die niet op het symposium was, zei vanmorgen dat er voor gelijktijdige aanleg geen geld is en bovendien onvoldoende aannemingscapaciteit. Hij wil wel op 22 november een principebesluit nemen over de aftakking, maar die pas aanleggen nadat de lijn van Rotterdam naar Zevenaar is aangelegd.

Aangezien er vooralsnog niet eens kandidaat-tracé's zijn voor de noordelijke aftakking, kan het nog wel enkele jaren duren eer inspraak en besluitvorming over de aftakking zijn voltooid. Gelijktijdige aanleg zou betekenen dat de Betuwelijn enige jaren later zou worden aangelegd. De VVD heeft bij monde van Blaauw al eerder gepleit voor uitstel van de hele besluitvorming. Volgens Blaauw ontbreken er te veel gegevens voor een gefundeerd besluit. Versnel liet het bij vlagen opgewonden publiek weten “niet happy te zijn” met een besluit in de uitgebreide commissievergadering van 22 november, “maar de trein gaat nu eenmaal door. Er is een meerderheid voor.” CDA en PvdA deden het voorstel van Blaauw de besluitvorming uit te stellen eerder af als een verkiezingsstunt.

Het symposium werd georganiseerd door het dagblad De Gelderlander in samenwerking met politiek-cultureel centrum O42.