Onze eigen Chasboelatov en Jeltsin

Ze maakten carrière in dezelfde partij. De één ging naar de regering, de ander werd parlementsvoorzitter.

Ze raakten met elkaar in conflict nadat degene met de regeermacht besloot het parlement voortijdig te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Jeltsin en Chasboelatov? Nee, Dales en Tjeenk Willink. Woedend waren ze bij de Eerste Kamer over het besluit van minister Dales de senaat een jaar eerder te ontbinden. Zich verschansen in het gebouw van de Eerste Kamer deden ze nog niet, maar dwarsliggen zouden de senatoren in elk geval. Russische "toestanden' in Den Haag.

Het draait allemaal om enkele grondwetsherzieningen die, zoals nu eenmaal is voorgeschreven, de oude en een nieuw gekozen Tweede Kamer en de oude en nieuwe Eerste Kamer moeten passeren. Een nieuwe Tweede Kamer wordt volgend jaar mei gekozen, maar de verkiezingen voor een nieuwe Eerste Kamer zijn pas in mei 1995, als de verkiezingen voor de provinciale staten zijn geweest.

De Eerste Kamer voelt niets voor die "pro-forma'-rompslomp. Ook al verwijst zij naar de grondwet, de regering kan net zo goed wachten met het voorleggen van de grondwetswijzigingen als er in 1995 een ècht nieuwe Eerste Kamer zit. In een brief op poten aan zijn partijgenoot Dales wierp Tjeenk Willink tegen dat er zoveel haast toch niet is gemoeid met het afschaffen van de dienstplicht, die pas in 1998 is voorzien, en een vervangingsregeling voor zwangere Kamerleden.

Mocht zij moeilijk blijven doen, dan zou de Eerste Kamer dat ook doen, zo kon uit de brief worden opgemaakt. De grondwetswijzigingen zijn nog niet eens voor de eerste ronde bij de Eerste Kamer gearriveerd. Aangezien het parlement baas is over zijn eigen agenda zou de oude Eerste Kamer dus kunnen beslissen de grondwetsvoorstellen voorlopig niet te behandelen en op die manier kilo's zand in de wetgevingsmachine gooien.

Niet wéér ellende met de Eerste Kamer, moet het kabinet hebben gedacht toen het vrijdag over het probleem vergaderde. Onder het motto "if you can't beat them, join them' repte minister-president Lubbers na afloop van de ministerraad over een “plezierige buiging naar de Eerste Kamer”. Het kabinet wil immers, voordat het in mei demissionair wordt, nog een paar wetten door de senaat loodsen. De toch al broze relatie mag niet verder worden verstoord.

Alleen, wat zal de Twééde Kamer nu weer vinden van deze nieuwe concessie aan de "niet direct gekozen in deeltijd werkende amateur-politici' die de senaat bevolken? Konden ze eindelijk eens worden teruggepest door ze eerder naar huis te sturen, gaat ook dat feest weer niet door. Aan Lubbers de taak om, zoals hij zelf zei, een “bokkige reactie” bij de Tweede Kamer te voorkomen. Vader mag de kibbelende kinderen van elkaar gescheiden houden. Waarmee opnieuw wordt aangetoond dat de strijd in Den Haag niet meer zozeer wordt gevoerd tussen Kamer en regering maar tussen Tweede en Eerste Kamer onderling. (MK)

    • Rob Meines
    • Derk-Jan Eppink