Onderzoek naar hiaat in Woningwet

AMSTERDAM, 25 OKT. De Amsterdamse wethouder van volkshuisvesting L. Genet (PvdA) stelt een onderzoek in naar de vraag waarom Amsterdam niet tijdig een huisvestingsverordening heeft ingevoerd die het onmogelijk moet maken dat woningen worden gesplitst of samengevoegd zonder gemeentelijke vergunning.

De afgelopen weken hebben notarissen, makelaars, beleggers en hypotheekverschaffers overuren gemaakt om Amsterdamse huiseigenaren ter wille te zijn bij het omzetten van hun bezit in meerdere wooneenheden zonder dat daarvoor een officiële gemeentelijke vergunning is verstrekt. De betrokkenen maakten daarbij gebruik van een hiaat in de regelgeving dat is ontstaan doordat per 1 juli 1993 een artikel van de Woningwet is vervallen. Vrijdagavond zei het PvdA-fractielid E. Agsteribbe dat Genet moet opstappen wanneer zou blijken dat hij het hiaat "moedwillig' over het hoofd zou hebben gezien.