MILIEUNORMEN

In NRC Handelsblad van 19 oktober deed VNO-voorzitter Rinnooy Kan een aanval op de milieunormen. Uit het verleden blijkt, aldus Rinnooy Kan, dat veel milieunormen met al te grote voortvarendheid tot stand zijn gekomen. Volgens de VNO-voorzitter heeft dit later vaak geleid tot een pijnlijke terugtocht van de overheid.

Rinnooy Kan heeft gelijk als hij stelt dat een aantal milieunormen onder druk van het georganiseerd bedrijfsleven is versoepeld. Het gevolg daarvan is dat in toenemende mate schade aan milieu en volksgezondheid wordt aanvaard omdat dit het bedrijfsleven het beste uitkomt. De voorbeelden die hij geeft vormen daarvan goede illustraties. De zomersmog-norm zoals die thans geldt betekent dat wordt getolereerd dat vele tienduizenden Nederlanders last hebben van smog, bijvoorbeeld in de vorm van verergerde astma. De aangekondigde versoepeling van de normen in het Bouwstoffenbesluit is een vrijbrief voor het creëren van gifbelten van de 21ste en 22ste eeuw. Het in Nederland getolereerde overmatige gebruik van PVC scheept ons op met onnodig veel gevaarlijke gechloreerde verbindingen in het milieu. Daardoor is waarschijnlijk onder meer het risico van hersenbloedingen kort na de geboorte verhoogd. Het door Rinnooy Kan toegejuichte leren leven met vervuilde bodems betekent dat wij de bodemsanering goeddeels doorschuiven naar, aan deze vervuiling onschuldige, toekomstige generaties. De naar het lijkt succesvolle VNO-trammelant over de bouwbeperkingen voor rangeerterreinen gaat voorbij aan het gegeven dat het onnodig omvangrijke transport van gevaarlijke stoffen een onmatig gevaar oplevert.

Dit is in strijd met het beginsel dat de vrijheid haar grens hoort te vinden waar anderen worden geschaad. De overheid vertoont bij de toepassing van dit beginsel steeds minder ruggegraat. Het is beschamend dat Rinnooy Kan dit een goede ontwikkeling vindt.

    • Prof. Dr. L. Reijnders