Kwaliteit kinderopvang moet wettelijk geregeld

AMSTERDAM, 25 OKT. De kwaliteit van kinderopvang moet wettelijk geregeld worden. In de nieuwe Welzijnswet moet een artikel worden opgenomen dat de kwaliteit regelt van kindercentra, ook als deze niet worden gesubsidieerd door de overheid. Dit schrijft de Commissie Kwaliteit Kinderopvang in een advies aan minister d'Ancona (WVC).

Nu zijn de gemeenten verplicht de kwaliteitsnormen voor kinderopvang vast te leggen in een verordening. In de praktijk blijkt echter dat niet iedere gemeente zo'n verordening heeft en dat de gemeenten die ze wel hebben niet altijd aan inspectie toekomen. Bovendien groeit het aantal niet gesubsidieerde crèches die aan geen enkele controle onderhevig zullen zijn na 1995, als de kinderopvang wordt gedecentraliseerd. Vooral in het westen van Nederland neemt de commerciële kinderopvang snel toe. Daarom vindt de Commissie Kwaliteit Kinderopvang dat de minister nu kwaliteitsnormen moet opstellen die gelden voor àlle kinderopvang en dat het Rijk erop moet toezien dat de controle door de gemeenten wordt uitgevoerd.

De Commissie Kwaliteit Kinderopvang is in november vorig jaar ingesteld door d'Ancona om te adviseren over de kwaliteit van kinderopvang nu deze sterk wordt uitgebreid in het kader van de Stimuleringsmaatregel kinderopvang. De commissie heeft haar advies vervroegd uitgebracht omdat op dit moment de Welzijnswet wordt herzien. De commissie adviseert d'Ancona een nota van Wijziging naar de Tweede Kamer te sturen met een nieuw artikel voor de Welzijnswet die de kwalteit voor kinderopvang regelt. De minister bereidt nu de memorie van antwoord voor op het voorlopige kamerverslag over de wet, waarin het voorstel zou kunnen worden opgenomen.

De commissie adviseert de minister ook een convenant te sluiten met de bedrijfstak voor kinderopvang om ervoor te zorgen dat kindercentrazelf aan hun kwaliteit werken. Op den duur zouden ze dan kunnen opteren voor een kwaliteitskeurmerk. Ook hiervoor zou de basis moeten worden gelegd in de herziende Welzijnswet.

Met de kwaliteit van de kinderopvang is het volgens de voorzitter van de adviescommssaie, M.G. Schröder, nu redelijk gesteld. Er is haar maar een geval bekend van een kinderdagverblijf waar het echt uit de hand liep. Het gaat om het eind vorig jaar in opspraak geraakte Leidse kinderdag verblijf Bambini. De stroom klachten over kindermishandeling en intimidatie van ouders was zo sterk dat wethouder A. van Bochove (welzijn) de Leidse bevolking opriep hun kinderen niet langer onder te brengen in kinderdagverblijf Bambini.

“Maar ook in goede kinderdagverblijven gebeuren dingen die ontoelaatbaar zijn”, zegt Schröder. “Zo heb ik gehoord van een kleuter die drie kwartier op een strafstoeltje moest zitten. Dat is ontoelaatbaar. Je hebt enige gearantie als je de zaak wettelijk regelt. En dat is de verantwoordelijkheid van de minister.”