Kinderen van Soeharto in bestuur Golkar

JAKARTA, 25 OKT. In het 45 leden tellende partijbestuur van de Indonesische regeringaprtij Golkar zijn vandaag kinderen van president Soeharto gekozen.

Het zijn Soeharto's oudste dochter Siti Hardiyanti Rukmana, die bestuurslid zonder portefeuille wordt, en de oudste zoon van de president, de zakenman Bambang Trihatmodjo, de nieuwe penningmeester. Met hun verkiezing doet de tweede generatie Soeharto's zijn intrede in de Indonesische politiek en krijgt de topman van een van de grootste concerns van het land controle over de partijfinanciën. Golkar, een schepping van het leger, komt verder voor het eerst onder leiding te staan van een burger. De 2.750 afgevaardigden naar het Golkar-congres gingen vanmiddag bij acclamatie akkoord met het voorstel van de kiescommissie om minister van informatie Harmoko, de persoonlijke keuze van president Soeharto, tot voorzitter te benoemen. De functie van partijsecretaris gaat naar generaal-majoor Ary Mardjono, een kandidaat van het legerhoofdkwartier, dat zo een vinger in de pap houdt. President Soeharto, die werd herkozen als voorzitter van Golkars machtige Raad van Curatoren, vond het nodig om zich zaterdag in een schrijven aan het congres uit te spreken voor de tandem Harmoko-Mardjono en aldus een hypotheek te leggen op de besluitvorming. Op dat moment bleken slechts 13 van de 27 provinciale delegaties voor Harmoko te kiezen, maar de overige delegaties stelden geen tegenkandidaat. De scheidende voorzitter, luitenant-generaal b.d. Wahono, noemde Soeharto's interventie 'zonder precedent'.