Fracties coalitie willen haast sanering grond voor bouw woningen

DEN HAAG, 25 OKT. De fracties van CDA en PvdA gaan staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) en minister Alders (ruimtelijke ordening en milieu) deze week in de Tweede Kamer onder druk zetten om meer haast te maken met woningbouw. De Kamer behandelt deze week de begroting van het ministerie van VROM.

Geld dat gemeenten overhouden door minder woningen te bouwen dan financieel mogelijk is, moet bijvoorbeeld worden besteed aan het schoonmaken van vervuilde bodem die voor woningbouw is bestemd, vinden PvdA en CDA.

Deze suggestie deed ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vorige week in een brief aan premier Lubbers. Daarin rekenzij voor dat dit jaar zo'n 30.000 woningen minder worden gebouwd dan nodig zijn.

Belangrijkste vertragende factor is volgens de VNG gebrek aan voldoende bouwrijpe grond.

Dank zij de lage rente zouden gemeenten veel meer sociale woningen kunnen laten bouwen dan ze nu doen. Maar het tegendeel gebeurt; volgens de Nationale Woningraad (overkoepelende organisatie van woningbouwverenigingen) wordt het bouwprogramma in de sociale sector bij lange na niet gehaald.

Gemeenten kunnen tegenwoordig de budgetten voor de volkshuisvesting grotendeels naar eigen inzicht besteden. Door het achterblijven van de woningbouw houden ze volgens schattingen 200 tot 300 miljoen gulden over. Dat geld zouden ze aan het rijk moeten teruggeven. De fracties van CDA en PvdA vinden dat het echter voor de volkshuisvesting beschikbaar moet blijven. Door grond te gaan saneren komen er in elk geval lokaties voor woningbouw beschikbaar, zo redeneren zij.

De fracties vinden ook dat Alders en Heerma de gesprekken die zij al geruime tijd met de grote stadsgewesten voeren over woningbouwlokaties, nu moeten gaan omzetten in concrete afspraken.

Het gaat hier om verstedelijkingsplannen voor de periode tot het jaar 2005. Het kabinet heeft inmiddels bepaald dat boven de bestaande plannen 165.000 woningen extra nodig zijn.