Een verbod op de herhaling

Een betaald-voetbalclub die bij een oefenpartijtje een amateur molesteert mag kennelijk niet verontwaardigd zijn als in een Europa-Cupduel een speler met een rechtse hoek wordt geveld.

In Den Helder heeft Feyenoord zijn geloofwaardigheid verspeeld en het is dan ook geen wonder dat de Rotterdammers na de wedstrijd tegen Porto niet meer rumoer maakten over die ene verbijsterende overtreding van Carlos op De Wolf. Het bleef bij boze woorden van de technische leiding over een nooit eerder vertoonde hardheidsgraad, maar zoals te verwachten viel werd die aanklacht onmiddellijk verbonden aan de kwalijke reputatie die Feyenoord met zich meezeult. Volkskrant-journalist Ben de Graaf, het mopperwezen van de Nederlandse sportjournalistiek, is in zulke omstandigheden de thermometer voor de geldende gevoelens. Hij had het over de "satanskinderen' van Porto die uit waren "op de totale vernietiging' van de "koorknapen' uit Rotterdam. Feyenoord deed er dus goed aan niet al te hoog van de toren te blazen. Wie als eerste een mes heeft getrokken, ook al was dat bij een andere gelegenheid, moet niet krijsen als hij zelf wordt gestoken. Daarmee lijkt het incident over te waaien of te wachten op de return. Zo onverschillig lijkt ook de Europese voetbalbond UEFA de vuistslag op te nemen. In die kringen heeft men zich op het standpunt gesteld dat alleen de waarneming van de arbiter telt en tv-beelden niet mogen worden gebruikt om achteraf nog straffen op te leggen. Het is een vrijbrief voor elke voetballer om buiten het gezichtsveld van het arbitrale trio alles te doen wat niet alleen door god maar ook door de UEFA-reglementen wordt verboden. Het standpunt van de UEFA valt te billijken als het er alleen om gaat dat beslissingen die een scheidsrechter heeft genomen achteraf niet meer worden gecorrigeerd. Dat zou een onwerkbare situatie tot gevolg hebben. Maar een bond die een vuistslag als die van Carlos ongemoeid laat, kan onmogelijk volhouden dat het ernst is met de bestrijding van agressie op en om de velden. Vanzelfsprekend beseft de UEFA dat het principe van de tv-beelden niet tot in het oneindige overeind kan worden gehouden. Maar een uitzondering maken voor één klap bij Porto-Feyenoord zal wel wat te ver voeren. Dus zal het wel uitdraaien op een typische UEFA-oplossing. Een verbod voor tv-maatschappijen gore overtredingen in beeld te brengen en als het per ongeluk toch gebeurt in ieder geval een verbod op de herhaling. Zwijg de ellende de wereld uit.

    • Peter de Jonge