Delors bepleit shocktherapie economisch herstel in EG

BRUSSEL, 25 OKT. Voorzitter Jacques Delors van de Europese Commissie ergert zich aan de lakse wijze waarop de EG-lidstaten samenwerken bij het op poten zetten van een economisch herstelbeleid. Delors wil dat de lidstaten nu al een offensief inzetten tegen de oplopende werkloosheid in de gemeenschap en niet lijdzaam de publikatie in december afwachten van het zogeheten Witboek over economische groei en werkgelegenheid.

Uit recente toespraken van en gesprekken met Delors leiden diplomaten in Brussel af dat de Commissie-voorzitter een soort shocktherapie in gedachte heeft voor de twaalf regeringsleiders van de EG, als ze aanstaande vrijdag in Brussel bijeenkomen voor een extra top om de ratificatie van het Verdrag van Maastricht luister bij te zetten. De verwachting is dat Delors vandaag al een voorproefje zal geven op een bijeenkomst van de EG-ministers van financiën in Luxemburg.

Delors heeft de diplomatieke vertegenwoordigers van de lidstaten in de Brussel vorige week laten weten dat hij van oordeel is dat de EG nog “veel te navelstaarderig” bezig is en er zich te weinig rekenschap van geeft wat er in de rest van de wereld gebeurt. “Als men naar de ontwikkelingen in bijvoorbeeld Zuidoost-Azië kijkt, is het toch niet voorstelbaar dat de EG over 10 jaar hetzelfde aandeel op de wereldmarkt zal hebben als op dit moment”, zo parafraseert een diplomaat de voorzitter van de Commissie.

Op de bijeenkomst van de minister van financiën zal Delors vandaag ongetwijfeld opnieuw het versterken van het zogeheten Europese groei-initiatief ter sprake brengen. Ruim een jaar geleden werd in Edinburgh besloten tot instelling van een speciaal Europees investeringsfonds, maar de oprichting daarvan is nog steeds niet rond. Ook ergert Delors er zich aan dat een voorstel om rentesubsidies te geven op leningen aan het midden-en kleinbedrijf tot dusver wordt afgewezen door de ministers van financiën.

Bij zijn pleidooien voor versterking van de Europese aanpak, heeft Delors in ieder geval een medestander aan het Belgische voorzitterschap van de EG. De Belgische minister van financiën Maystadt heeft gezegd dat na de afspraken in Edinburgh en in Kopenhagen een nieuwe Europese impuls nodig is. Daarnaast hecht België zeer aan invoering van een Europese belasting op financiële beleggingen en een energieheffing. Op die manier wil België verlaging van de arbeidskosten financieren, nodig om meer banen te scheppen.