"Corruptie ook bij politieke partijen'

Letterlijke tekst van de uitspraken van de Amsterdamse hoofd-commissaris Nordholt, vrijdagavond in het televisie- programma Nova, in gesprek met journalist Paul Witteman:

NORDHOLT: (...) Wat ik bedoel te zeggen is dat corruptie een fenomeen is dat zich voordoet en zal voordoen bij het openbaar ministerie, bij de rechterlijke macht, bij het bestuur, bij bedrijven. En dat impliceert dat mensen die nog iets willen leren over de wijze hoe je het hoort aan te pakken, hoe je het hoort te bestrijden en hoe je het hoort tegen te gaan, in de leer kunnen gaan bij de heer Van Riessen (commissaris Amsterdamse politie, red.).

WITTEMAN: Ook bij politieke partijen?

NORDHOLT: Ook bij politieke partijen als het nodig is.

WITTEMAN: Weet u daar meer van?

NORDHOLT: Daar weet ik meer van.

WITTEMAN: Hoe zit dat?

NORDHOLT: Daar spreek ik niet over.

WITTEMAN: Waarom niet?

NORDHOLT: Omdat ik dat niet wil.

WITTEMAN: Het lijkt mij eerlijk gezegd nogal van belang voor de democratie, als u op de hoogte bent van infiltraties van criminele organisaties in politieke partijen, dat wij daarvan horen.

NORDHOLT: Maakt u zich geen zorgen. Het feit dat ik er met u niet over spreek, wil niet betekenen dat ik er met anderen niet over spreek.

WITTEMAN: Met wie heeft u daarover gesproken?

NORDHOLT: Dat zal ik u niet zeggen.

WITTEMAN: Dat betekent dat die partijen zelf op de hoogte gesteld zijn?

NORDHOLT: Daar kunt u op rekenen, want anders zou ik thans bezorgd moeten zijn.

WITTEMAN: En dat dus die elementen uit die politieke partijen gezuiverd zijn?

NORDHOLT: Zo is het.

WITTEMAN: Kunt u ook zeggen welke partij dat is?

NORDHOLT: Dat ga ik niet zeggen. Ik kan het wel, maar ik doe het niet.

WITTEMAN: Waarom doet u dat niet?

NORDHOLT: Dat weet u wel.