Controle op rekeninghouders stopt na legitimatie en tonen volmacht; Kas Ass weert criminele klanten niet echt

Criminelen kunnen bij de Kas Associatie geld beleggen, want afgezien van een identificatie en een volmacht om namens een onderneming op te treden, wordt er geen controle uitgeoefend op rekeninghouders.

AMSTERDAM, 25 OKT. De Kas-Associatie (Kas Ass) doet nooit onderzoek naar de herkomst van het geld van rekeninghouders, die door kleinere effectenhuizen bij de bank zijn aangebracht. De bank van de Amsterdamse effectenbeurs, die tienduizenden rekeningen van beleggers beheert en waar 600 mensen werken, weet niet of zich onder de cliënten criminelen bevinden.

Dit was vorige week de eerste reactie van M.B. van Moll, secretaris van de Kas Ass, en hoofd cliëntencontacten, L.G. Vis, geconfronteerd met het feit dat hun bank al jarenlang een criminele cliënt heeft. Zaterdag maakte deze krant bekend dat een criminele cliënt van het effectenkantoor Nusse Brink Commissionairs sinds 1989 bij het witwassen van geld gebruik heeft gemaakt van zijn rekening bij de Kas Ass. Een andere belangrijke schakel in de witwaspraktijken van Nusse Brink vormde een rekening van de brievenbusmaatschappij Seacat, ook bij de Kas Ass. Een directeur van Nusse Brink stortte bij de balie van de Kas Ass regelmatig grote bedragen contant geld op de rekening van het op het Kanaaleiland Jersey gevestigde Seacat.

De Amsterdamse effectenbeurs wil naar aanleiding van de publikatie weten hoe het mogelijk is dat een crimineel vier jaar lang onopgemerkt een rekening had bij de Kas Ass. Directievoorzitter F.S. von Balluseck liet vorige week, na de aanvankelijke belofte een reactie te geven, weten “wegens dringende zaken elders” verhinderd te zijn. De kwestie laat hij over aan zijn ondergeschikten Van Moll en Vis.

Hoe is het mogelijk dat een crimineel een rekening heeft bij de Kas Ass? Worden cliënten niet "nagetrokken' als ze een rekening openen bij de Kas Ass?

“Bij het openen van een rekening wordt - sinds 1988, 1989 - gevraagd naar identificatie: kan iemand zich legitimeren, beschikt hij inderdaad over een volmacht om een bedrijf te vertegenwoordigen, klopt die volmacht? Meer kun je niet doen als je in totaal tussen de 10.000 en 50.000 cliënten hebt gehad de afgelopen jaren. Je kunt niet al die cliënten natrekken.”

Is er wel eens iemand als cliënt geschrapt omdat het een crimineel bleek te zijn?

“In de bijna elf jaar dat ik hier werk is het nog nooit voorkomen.”

Is het niet bijna ongelooflijk dat de Kas Ass nog nooit een crimineel onder de rekeninghouders heeft ontdekt?

“Wij weten het in elk geval niet, we zien ook niet hoe we het kunnen weten.”

Wordt nooit geïnformeerd naar iemands broodwinning? Het maakt nogal uit of iemand een timmerwerkplaats beheert of een uit de hand gelopen coffee-shop. Van andere banken is bekend dat cliënten worden verwijderd als blijkt dat zij in de hasjhandel actief zijn.

“Als je een rekening opent bij de Postbank wordt ook nooit gevraagd naar wat je doet. het is onmogelijk om bij zoveel cliënten actief onderzoek te doen.”

We kunnen dus vaststellen dat iedereen gewoon een rekening kan openen bij de Kas Ass?

“We zijn een kredietinstelling en kijken naar zaken als debetstanden en of de volmachten toereikend zijn. We kunnen niet elk jaar een bewijs van goed gedrag vragen. Als iemand nooit debet staat, is er voor ons geen reden de rekening op te heffen.”

Is de Kas Ass op de hoogte van de identiteit van rekeninghouder Seacat?

“Daar kunnen we niets over zeggen.”

Kunnen "brievenbusmaatschappijen' zoals Seacat zonder meer een rekening openen bij de Kas Ass?

“Als er notariële akten zijn, als de persoon die de rekening komt openen vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, ja, waarom niet?”

Vooral in de jaren 1991 en 1992 zijn aanzienlijke bedragen cash, naar nu blijkt afkomstig van een crimineel, gestort op het rekeningnummer van Seacat. Heeft de Kas Ass zich nooit afgevraagd waar dat geld vandaan kwam?

“Grote contante stortingen zijn niet ongewoon bij de Kas Ass.”

Waarom wordt er vaak cash gestort bij de Kas Ass?

“Daar kan ik u geen antwoord op geven.”

Dus als een directeur van Nusse Brink met een koffer met geld bij kassier komt is er geen reden tot argwaan?

“Nee.”

Bij banken bestaat inmiddels, vooruitlopend op wetgeving, een richtlijn dat transacties boven 25.000 gulden gemeld worden en ook wat kritischer bekeken. Wat voor interne regels hanteert de Kas Ass met betrekking tot aanzienlijke cash stortingen?

“Die grens van 25.000 gulden is bekend, die meldingen gaan we met ingang van 1 januari 1994 dan ook verrichten. Wat de interne regels zijn weten we niet, dat weten ze alleen bij de kassa.”

Niet bekend

“Het is een grote organisatie, dat moet u begrijpen, rekeningbeheer is maar een onderdeel. Wat ik weet, is dat transacties boven de 25.000 gulden worden genoteerd en dan bekeken of er op het eerste gezicht reden is tot argwaan.”

En hoe vaak was dat dan het geval?

“Er is een keer navraag gedaan bij een cliënt en toen bleek er een afdoende verklaring te zijn.”

Ook is er, vooral dit jaar, contant geld, afkomstig van een crimineel, gestort op de rekening van Nusse Brink. Zijn daar toen geen vraagtekens bij gezet?

“Daarvoor geldt hetzelfde als bij die andere rekening.”

Er zijn verschillende berichten geweest over de grote problemen bij Nusse Brink, waarbij ook is gesproken over witwassen. Is dat geen aanleiding geweest om eens nader te kijken naar de rekeninghouders van deze firma?

“Bij Nusse Brink is sprake van een dienstverlening van de Kas Ass ten behoeve van de beursleden, namelijk het aanhouden van rekeningen voor cliënten van commissionairshuizen. Bij deze vorm van dienstverlening hebben wij misschien een wat andere attitude.”

Cliënten die door een commissionair worden aangebracht worden minder streng controleerd omdat u ervan uitgaat dat de commissionair kijkt of de cliënt clean is?

Een lange stilte volgt.

“Uit ons stilzwijgen blijkt onze bevestiging.”

Die worden dus minder streng gecontroleerd?

“Ja.”

Is het niet merkwaardig als een effectenhandelaar over een zo vergaande volmacht beschikt als bij de rekeningen van de crimineel en Seacat het geval was?

“Als een cliënt dat echt wil, waarom dan niet?”

Gaat u nog actie ondernemen?

“U kunt er van uitgaan, dat we dit geval gaan onderzoeken.”

De dag na dit gesprek wordt directievoorzitter Von Balluseck door deze krant opnieuw uitgenodigd commentaar te geven op de handelwijze van Kas Ass. De bank laat weten dat hieraan geen behoefte bestaat.

    • Karel Berkhout
    • Paul Wessels