College wil een miljoen extra voor Kunsthal

ROTTERDAM, 25 OKT. De Kunsthal in Rotterdam moet structureel een miljoen gulden extra steun krijgen van de gemeente om zich zelfstandig verder te ontwikkelen. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Het plan om de Kunsthal toe te voegen aan het museum Boymans-van Beuningen, zoals museum-directeur W. Crouwel voorstelt in een advies, neemt de wethouder niet over.

Donderdag vergadert de raad over de toekomst van de Kunsthal. De stemming onder de fracties over het voorstel is verdeeld. De Kunsthal is vorig jaar eind oktober open gegaan met een exploitatiesubsidie van de gemeente van jaarlijks 1,5 miljoen gulden. Dat was 1 miljoen gulden minder dan bij de opzet van de Kunsthal begroot was. Interim-directeur W. van Krimpen heeft herhaalde malen laten weten dat de huidige 1,5 miljoen gulden steun te krap is om de Kunsthal goed op poten te zetten. “Voor de verwarming van het gebouw kunnen we moeilijk sponsors krijgen. Als de deuren open kunnen en de verwarming aan kan, zorgen wij voor de tentoonstellingen, zonder steun van de gemeente,” zegt hij. Als het aan het college van B en W van Rotterdam ligt, komt die extra 1 miljoen gulden er nu. De Kunsthal heeft naar schatting in het eerste jaar 120.000 bezoekers getrokken. Vorige maand maakte de instelling bekend dat de 100.000-ste bezoeker geweest was. In de oorspronkelijke prognose werd uitgegaan van 150.000.

Deze zomer heeft de wethouder voor cultuur in Rotterdam aan directeur W. Crouwel van het museum Boymans-van Beuningen advies gevraagd over de toekomst van de kunstinstellingen aan het nieuwe museumpark. Een van de mogelijkheden die hij noemt is het samenvoegen van de Kunsthal en het met ruimteproblemen kampende museum Boymans. Drs. N. Kroes, voorzitter van het stichtingsbestuur van de Kunsthal , wijst die optie van de hand. “Niet aan de orde,” stelt zij. “We gaan nauwer samenwerken met de Rotterdame musea, maar moeten de kans krijgen om onze zelfstandigheid te bewijzen.”