"Bende wilde ook infiltreren in een landelijke partij'

PAG.3 UITSPRAKEN NORDHOLT / PAG.9 HOOFDARTIKEL

AMSTERDAM/DEN HAAG, 25 OKT. De georganiseerde misdaad heeft geprobeerd binnen te dringen in de landelijke politiek. Dat zegt de Amsterdamse hoofdofficier van justitie mr. J.M. Vrakking. Hij wil niet zeggen om welke politieke partij het gaat. De landelijke politiek neemt de beschuldiging hoog op.

W.Deetman, voorzitter van de Tweede Kamer, zou vanmiddag schriftelijke vragen stellen aan minister Hirsch Ballin (justitie) over de constateringen van Vrakking en hoofdcommissaris Nordholt in Amsterdam. Deze laatste had vrijdagavond een soortgelijke constatering gedaan, waarbij hij duidde op een geval in de plaatselijke, Amsterdamse politiek. Minister Hirsch Ballin heeft procureur-generaal Van Randwijck in Amsterdam inmiddels om opheldering gevraagd.

Vrakking kent drie gevallen waarin de "onderwereld' heeft geprobeerd het overheidsapparaat binnen te dringen. “Ik ken een geval waarbij de georganiseerde misdaad heeft getracht een infiltrant te plaatsen bij de administratie van een parket.” Daarnaast zijn er twee gevallen die Vrakking kent waarbij is geprobeerd de politiek te infiltreren. “In het driehoeksoverleg tussen hoofdofficier, hoofdcommissaris en burgemeester is een plaatselijk geval van infiltratie behandeld en daarnaast is er dus een landelijk geval bekend”, aldus de Amsterdamse hoofdofficier.

Kamervoorzitter Deetman wil weten op welke politieke partijen wordt gedoeld. Hoewel hij als Kamervoorzitter zelden vragen stelt, achtte hij dit nu noodzakelijk omdat de hele politiek in diskrediet is gebracht doordat de beschuldigingen niet nader zijn gespecificeerd.

Nordholts directe chef, burgemeester Van Thijn, verklaarde zaterdag dat zich in Amsterdam een half jaar geleden een geval heeft voorgedaan waarin “bijna” sprake is geweest van criminele infiltratie. Dat zou, aldus een woordvoerder van de burgemeester, “in het stadium van de pre-kandidaatsstelling voor de verkiezingen van de gemeenteraad”, volgend jaar. Van Thijn wilde niet zeggen om welke partij het gaat. Hij werd daarover destijds ingelicht en heeft de partij in kwestie ingelicht. “Die partij heeft toen actie ondernomen”, aldus de burgemeester bij monde van zijn woordvoerder.

De fractievoorzitters van de landelijke politieke partijen ontkennen, evenals de partijvoorzitters, signalen van criminele infiltratie in hun partijen te hebben gekregen. VVD-leider Bolkestein zegt: “Als het mijn partij betrof, zou het wel erg raar zijn als ik daar niets van afwist. Ik moet daaruit de conclusie trekken dat het niet om de VVD gaat.”

Pag.3: CDA en D66 verbaasd over uitlatingen van Nordholt

CDA-fractievoorzitter Brinkman, die vorige week nog hoofdcommissaris Nordholt vergezelde tijdens een nachtelijke inspectietocht door de Amsterdamse binnenstad, liet via zijn woordvoerder weten ook geen enkel signaal te hebben gekregen. D66-leider Van Mierlo zei “hooglijk verbaasd” te zijn. “Ik weet van niets.” PvdA-fractievoorzitter Wöltgens was afwezig.

In september heeft minister Dales (binnenlandse zaken), die eerder waarschuwde voor corruptie in het openbaar bestuur, wel gesproken met een aantal voorzitters van politieke partijen over de integriteit van het lokaal bestuur. F. Rottenberg (PvdA), W. Vrijhoef (D66) en M. Vos (GroenLinks) werden door Dales nog eens gewezen op recente smeergeld-affaires zoals in Limburg en in Vianen. Volgens Vos is op die bijeenkomst echter niet gesproken over infiltratie in de politiek door criminelen. VVD-voorzitter Van Leeuwen en CDA-voorzitter Van Velzen hadden al eerder met Dales gesproken over hetzelfde onderwerp.

De Binnenlandse Veiligheiddienst zegt onbekend te zijn met enig geval van criminele infiltratie in de politiek. “Als politiekorpsen dat soort informatie ter ore komt ligt het voor de hand als de BVD daarover wordt ingelicht”, aldus de woordvoerder. Een woordvoerder van de BVD zegt verder dat minister Dales vorig jaar al een keer een rondgang heeft gemaakt langs politieke partijen om ze te wijzen op het gevaar van een aantasting van de integriteit van het openbaar bestuur. Concrete gevallen van criminele infiltratie zijn daarbij niet aan de orde geweest, aldus de woordvoerder.

Vooral bij CDA en D66 zijn de uitlatingen van Nordholt verkeerd gevallen. “Door zijn manier van formuleren vind ik dat de politiek in een heel slecht daglicht komt”, aldus Kamerlid F.J. Van der Heijden (CDA) zaterdagavond. D66-leider Van Mierlo vond dat Nordholt man en paard had moeten noemen of zich eerst tot de politieke leiders had moeten wenden.