Agenda

Deze week in de Tweede Kamer twee begrotingen: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (dinsdag, woensdag) en landbouw, natuurbeheer en visserij (woensdag, donderdag). Voorts de Arbowet (maandagavond), in verzekeringsstelling, onregelmatig binnengekomen personen, motorrijtuigenbelasting, bestrijdingsmiddelenwet en de werkloosheidswet (alle donderdag).

    • Rob Meines
    • Derk-Jan Eppink