Zojuist verschenen

Huibert Schijf: Netwerken van een financieel-economische elite. Personele verbindingen in het Nederlandse bedrijfsleven aan het eind van de negentiende eeuw 259 blz., Het Spinhuis, ƒ 47,50

Hoe hangen financieel-economische netwerken samen? Welke lijnen lopen er tussen de bedrijven en de banken? En hoe komen de beslissingen tot stand? Daarover bestaan verschillende theorieën. De ene legt het accent op de rol van de banken, de ander op de wederzijdse afhankelijkheidsrelaties, een derde op de dubbelfuncties van leden van de financieel-economische elite en een vierde gaat ervan uit dat de directie alleen haar beleid kan bepalen. De politicoloog Schijf richt zich op de personele dubbelfuncties van leden van Amsterdamse en Rotterdamse families en laat zien welke rol ze in de nationale politiek en in het economisch leven speelden.