Zojuist verschenen

Anne-Mie Devolder, redactie: De Alexanderpolder. Waar de stad verder gaat/Alexanderpolder, New Urban Frontiers 165 blz., geïll. Thoth, ƒ 59,50

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de Alexanderpolder, gelegen in het noordoostelijk deel van de agglomeratie Rotterdam, zich in hoog tempo tot een dicht bebouwd en bewoond gebied. In de elf wijken wonen 140.000 inwoners en er zijn talloze bedrijven gevestigd, waaronder de Dagbladunie. Hier wordt NRC Handelsblad gemaakt. De Rotterdamse Kunststichting vroeg zes architecten, voorstellen te doen voor de ontwikkeling van de polder tot het jaar 2005. Ook schrijvers, filmers en fotografen mochten hun visie geven. Een selectie van de resultaten staat in dit zorgvuldig vormgegeven boek.