ZAKEN-BIJBEL

The Business World's Topical Bible. Wisdom and Inspiration in Today's Business World 246 blz., Hodder & Stoughton 1993, ƒ 18,95 ISBN

Stelt u zich de zakenman voor, getergd en geteisterd aan zijn bureau. Hij staat voor de zware taak één van zijn werknemers te ontslaan - wat nu te doen? De nood is hoog en de redding dus nabij. Naast zijn uit-bakje ligt The Business World's Topical Bible. Hij slaat het boekje op, bladert naar de rubriek ontslag voor ondergeschikten en leest: ""Is niet het leven belangrijker dan voedsel, en is niet het lichaam belangrijker dan kleding?' (Mattheus 6:25,34). Hè, dat lucht op. Welgemoed roept hij het aanstaande slachtoffer binnen en vrolijk zegt hij de man ontslag aan.

Zou het zo gaan? De anonieme samenstellers van het boekje, werknemers van de firma Wisdom International te Dallas, denken blijkbaar van wel. Als gehaaide roofdieren zijn ze plunderend te keer gegaan in de Holy Bible om te voorschijn te komen met hapklare, aforistische brokjes die ze direct toepasbaar achtten op het drukke bestaan van de zakenman. Klanten, collega's, boekhouders, secretaresses en familieverplichtingen - alles en iedereen kan hij ermee te lijf.

Het is zo gek niet te bedenken of de bijbel geeft antwoord. Jammer alleen dat die antwoorden niet altijd even rechtlijning zijn. Sla de rubriek ontevreden klanten op en lees: ""Geduld is beter dan trots' (Prediker 7:8). Goed, de ontevreden klant dient dus minzaam en tot concessies bereid tegemoet te worden getreden. Maar het volgende citaat (Lucas 21:19) zegt dat een standvastige houding het leven verlengt. Ai, dat vertroebelt de zaak.

Niettemin blaft Wisdom International de zakenman in het voorwoord toe, dat er redenen te over zijn om de bijbel als het onfeilbare Woord Gods te zien. De logica is overrompelend van eenvoud: ""Geen menselijk wezen zou zo'n hoog peil hebben bereikt. Denk aan de beste persoon die u kent. U moet toegeven dat hij of zij bepaalde passages had weggelaten als hij of zij de bijbel had geschreven. De bijbel weerspiegelt dus een niet-menselijke standaard en levenswijze. Het moet God zijn geweest.' En bovendien is er geen enkel ander boek dat zoveel effect sorteert: ""Leg een encyclopedie op uw tafeltje in het restaurant en niemand zal naar u kijken. Maar als u een bijbel op tafel legt, zullen ze u aanstaren, ze zullen kijken hoe u op uw eten kauwt en zelfs uw nummerplaat lezen als u in uw auto stapt! Waarom? De bijbel creëert de aanwezigheid van God en dwingt tot een reactie in de harten van de mensen.'

Ach, het leven kan zo simpel zijn. Vijftien jaar geleden oogstten twee Amerikaanse marketing-adviseurs roem en succes door het negentiende-eeuwse handboek over oorlogsvoering van de Pruisische generaal Carl von Clausewitz te presenteren als onfeilbaar handboek voor bedrijfsvoering. Daarvan is het nieutje echter allang weer af. Nu wordt de bijbel naar voren geschoven als receptenbundel voor de geslaagde zakenman. Lees maar: ""Alles is mogelijk voor wie gelooft' (Marcus 9:23).

    • Henk van Gelder