"Wetgeving moet doelmatiger'

DEN HAAG, 23 OKT. Wetgeving moet sneller en doelmatiger tot stand komen. Regering, Raad van State en de Staten-Generaal dienen betere afspraken maken om doublures te voorkomen en zich meer op de hoofdpunten van de wetgeving richten.

Dat is de kern van de gisteren gepubliceerde reactie van het kabinet op het advies van de commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten, de commissie-Kortmann, over verbetering van het wetgevingsproces. Concreet stelt het kabinet voor een ministeriele commissie in te stellen van meest bij de wetgeving betrokken ministers. Die zou wetten op uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en effectiviteit moeten toetsen.