Surséance United Bus ontstelt vakbonden

ROTTERDAM, 23 OKT. De vakbonden hebben ontsteld gereageerd op het uitstel van betaling dat United Bus in Veldhoven gisteren heeft aangevraagd voor zichzelf en de werkmaatschappijen DAF Bus en Den Oudsten.

Dat werkmaatschappij Bova in Valkenswaard buiten de surséance blijft, heeft bovendien de woede gewekt van de Industriebond FNV. United Bus overlegt op dit moment over overneming van Bova. Volgens de bond zou de beleggingsmaatschappij Vado (eigendom van de DAF-familie Van Doorne) die overneming willen financieren, gesteund door bij United Bus betrokken banken.

FNV-districtsbestuurder H. Wijninga vreest dat met het vertrek van Bova zoveel waarde aan United Bus wordt onttrokken, dat de andere werkmaatschappijen “alleen maar met ellende blijven zitten”. Daarmee zou een plan om werkgelegenheid voor 200 man bij Den Oudsten te behouden ook kansloos zijn.

De bond wil dit weekeinde overleg voeren met de curator van United Bus. Wijninga dreigt met bedrijfsbezetting van Den Oudsten als blijkt dat de "Bova-oplossing' ten koste gaat van de zusterbedrijven. Bij DAF (Eindhoven) en Den Oudsten (Woerden) werken respectievelijk 300 en 150 werknemers. Bova heeft 480 mensen in dienst.

De directie van het noodlijdende United Bus vroeg gisteren om surséance na een weigering van de banken om het bedrijf een extra krediet van 25 à 30 miljoen gulden toe te kennen.

United Bus bevindt zich al geruime tijd in de problemen. In september kondigde de onderneming aan dat 182 van de duizend werknemers ontslagen zouden worden. Vorige week werd bekend dat United Bus met de Rabo, de Nationale Investeringsbank en ABN Amro in onderhandeling was over de financiering van een herstructurering. De onderneming ontkende toen aan de rand van de afgrond te staan. Gisteren moest United Bus echter melden dat “het overleg met de banken over de reorganisatie en herstructering van de onderneming niet (heeft) geleid tot overeenstemming over het voorzien in de toekomstige financieringsbehoefte van de onderneming”.

Volgens de vakbonden was uitstel van betaling, niet zelden het voorportaal van een faillissement, vrijwel onontkoombaar. “Maar het is natuurlijk heel triest wat er nu gebeurd is”, zegt een voorlichter van de Industriebond FNV.

Volgens de Industrie- en Voedingsbond CNV is de Nederlandse overheid deels verantwoordelijk voor de slechte gang van zaken bij United Bus. “Door consequent in gebreke te blijven bij het formuleren van een goed beleid voor de openbaar-vervoersbedrijven, kunnen deze ondernemingen geen investeringsplan opstellen. Het gevolg hiervan is dat onder meer de verkoop van bussen voor het openbaar vervoer is verslechterd”, aldus de CNV.

United Bus is ontstaan in 1990. Na een glorieus begin kwam het bedrijf door de verslechterde marktomstandigheden echter al snel in de verliezen. Vorig jaar leed United Bus een verlies van vijf miljoen gulden op een omzet van 551 miljoen gulden.