SGP

Filosoof Ger Groot heeft in NRC Handelsblad van 18 oktober behoorlijk wat ruimte nodig om te bewijzen dat de SGP in onze democratie getolereerd moet worden en het recht heeft vrouwen te weren. Zulk soort redeneringen herinneren wij ons nog van zo'n 50-60 jaar geleden: democratie moest de anti-democraten tolereren, want anders zou dat de integriteit van de democratie aantasten. Dus brachten de anti-democraten de democratie om hals met democratische middelen.

In onze tijd is de redenering van Groot niet alleen krom maar zelfs in strijd met de wetgeving. Wat de SGP doet is discriminatie van de grootste bevolkingsgroep in onze maatschappij, de vrouwen. Op grond waarvan zij dit doet, is niet terzake, zoals het ook niets ter zake doet dat men in Azië en elders foltert tegen de achtergrond van religieuze of culturele overtuigingen. Discriminatie blijft discriminiatie, foltering blijft foltering. Er is alle reden om de SPG uit ons politiek bestel te weren, want fanatieke intolerantie is immuun tegen tolerantie.

    • Jac.L. Griep