Overleg Arubaanse partijen over coalitie

DEN HAAG, 23 OKT. De regering en de oppositie van Aruba zullen zich op korte termijn beraden over de vorming van een crisiskabinet om de dramatische situatie van de overheidsfinancien op te lossen. Dit is afgelopen week overeengekomen in gesprekken tussen premier Lubbers, minister Hirsch Ballin (koninkrijkszaken), de premier van Aruba N. Oduber en oppositieleider mr. J.H.A. Eman. Lubbers en Hirsch Ballin hebben in drie lange gesprekken aangedrongen op de vorming van een brede politieke coalitie op Aruba voor diep ingrijpende maatregelen om de overheidsfinancien te saneren. “Wij zijn een stuk dichter bij elkaar gekomen”, zei oppositieleider Eman gisteravond. “Op zeer korte termijn, binnen enkele weken, verwacht ik een belangrijke wijziging in de politieke verhoudingen op Aruba.” Eman wil het liefst nieuwe verkiezingen, maar daar heeft premier Oduber moeite mee. Mogelijkheden die nu worden overwogen zijn de vorming van een interimkabinet dat een financiele sanering doorvoert en vervoegde verkiezingen voorbereidt, of een nieuwe coalitie van de twee grootste Arubaanse partijen, zonder verkiezingen op korte termijn.

In het overleg in Den Haag is ook een aantal nieuwe afspraken vastgelegd voor nauwere samenwerking tussen Nederland en Aruba, nu besloten is dat Aruba na 1996 deel blijft uitmaken van het koninkrijk. De bepaling dat Aruba per 1 januari 1996 onafhankelijk zou worden, zal uit het Statuut voor het Koninkrijk worden geschrapt. Tegelijk gaat een nieuwe regeling in, waarbij de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit (de handel in drugs en het witwassen van drugsgeld) in een rijkswet wordt vastgelegd. Dat geldt ook voor de verbetering van het financiele beheer: tijdige opstelling en indiening bij het parlement van deugdelijke begrotingen en bewaking van de financiele ruimte voor de overheid, die gerelateerd moet zijn aan de economische situatie van Aruba. In het geval van onenigheid volgt overleg tussen vakministers van Nederland en Aruba, eventueel met de minister-presidenten.