Ontgronding in knel tussen bedrijfsbelang en milieu

Tegen "ontgrondingen', het weghalen van grind, zand en klei uit het landschap waardoor plassen ontstaan, bestaat in Nederland toenemende weerstand. De branche beraadt zich op betere oplossingen. Pagina 16