Omroepen Nederland 1 richten stichting op voor samenwerking

HILVERSUM, 23 OKT. De besturen van AVRO, KRO en NCRV hebben definitief ingestemd met de oprichting van een stichting waarin de omroepen gaan samenwerken. Negatieve adviezen over de samenwerking van de ondernemingsraden van AVRO en NCRV legden deze omroepen naast zich neer.

In de Stichting Uitvoering Samenwerken (SUS) zullen de omroepen diensten onderbrengen waarin al wordt samengewerkt (Radio 3), of waarbij samenwerking zonder al te grote moeite kan worden gerealiseerd, zoals de ondersteunende afdelingen. In die sector zullen in eerste instantie de afdelingen eindregie/presentatie, programmazaken en faciliteiteninkoop en -beheer in de SUS worden ondergebracht.

De SUS zal worden beheerd door de directeuren van de drie omroepen met in het bestuur de voorzitters van AVRO, KRO en NCRV. Het is de bedoeling dat de komende jaren steeds meer onderdelen van de omroepen bij de SUS zullen worden ondergebracht. Een fusie wordt niet overwogen. De KRO sluit deze mogelijkheid expliciet uit. De omroep zegt een eigen bedrijf met "programmatische kerntaken' te willen behouden.

Maar ook AVRO en NCRV zijn niet bereid de eigen identiteit in te leveren. Wel zullen vanuit het bestuur van de SUS de hoofdlijnen van het programmabeleid worden bepaald, voor zowel het hele net als voor de drie omroepen afzonderlijk, met inachtneming van de doelstellingen van de afzonderlijke organisaties. Ook zullen in de SUS programmaschema's worden vastgesteld alsook de criteria waaraan het programma-aanbod van Nederland 1 moet voldoen.

De ondernemingsraden van AVRO en NCRV willen opheldering over principe-akkoord tussen vakbonden en de directies over het sociaal-plan voor werknemers voor wie geen werk is in de nieuwe stichting. De OR van de AVRO hekelt onder meer het feit dat het sociaal-plan van de KRO beter is. “De regelingen moeten worden gelijkgetrokken”, aldus OR-voorzitter N. Leenders van de AVRO. De OR van de AVRO wil verder duidelijkheid over de gewenste medezeggenschap van het personeel in de SUS. De OR overweegt bij het ingebreke blijven van de directie op dit punt naar de Ondernemingskamer te stappen. De OR van de NCRV vindt dat de "bestektekeningen' van de SUS helder dienen te zijn en compleet “alvorens het bouwwerk wordt opgetrokken”. De OR maakt zich niet alleen zorgen over de positie van het personeel, maar “ook over de toekomst van de hele NCRV”.

Volgens algemeen directeur A. Duijser van de NCRV is “haast geboden” bij de samenwerking. “De publieke omroep maakt een moeilijke tijd door.” Volgens Duijser is er gekozen voor een “groeimodel”, waarbij elke verdere stap zorgvuldig zal worden bekeken en worden voorgelegd aan de ondernemingsraad. Het algemeen bestuur van de NCRV heeft er bij de directie van de omroep op aangedrongen het conflict niet op de spits te drijven. De OR van de KRO heeft een positief advies gegeven over de samenwerken. De KRO heeft al enkele reorganisaties achter de rug.

De omroepen voldoen met de oprichting van de SUS en de vandaar uit gestuurde programmering van het gehele net aan de eisen die minister d'Ancona (WVC) stelt in het wetsontwerp voor een nieuwe opzet van het publieke bestel, waarbij de omroepen op basis van een tienjarige concessie gaan opereren.