Nieuw systeem

DEN HAAG, 23 OKT. De directie Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie gaat afrekenen met de papierberg. De 300.000 documenten waaruit medewerkers van Vreemdelingenzaken kunnen putten bij de beoordeling van een asielaanvraag staan vanaf 1 januari in een centrale computer. Anticiperend op de verwachte groei van het aantal aanvragen hoopt Justitie zo de behandelingstermijn gelijk te houden.