KIEZERSBEDROG

De heer De Kam toont met enkele rekenvoorbeelden aan dat de politieke partijen zich schuldig maken aan kiezersbedrog (NRC Handelsblad van 19 oktober).

Om geloofwaardig te blijven kan hij eigenlijk niet om het hele verhaal heen. Dat is: als een politieke partij ècht zegt wat er in dit door en door verwende land moet gebeuren, er geen hond meer op die partij stemt. Omdat de Nederlandse kiezers niet op publicerende hoogleraren stemmen, zou men van deze onafhankelijke experts mogen en moeten verwachten dat zij duidelijk maken wat er moet gebeuren en hoe dat dan moet. Het maken van rekensommen en op grond daarvan de partijen van kiezersbedrog betichten lijkt in deze tijden van nood ruim onvoldoende voor een vooraanstaand econoom.

    • H.G. Pellikaan