Jeltsin is vóór plan van de Navo in Oost-Europa

MOSKOU, 23 OKT. De Russische president, Boris Jeltsin, steunt het plan van de NAVO voor militaire samenwerking met landen in Midden- en Oost-Europa.

Dat heeft de persdienst van de president gisteren meegedeeld na afloop van besprekingen van Jeltsin met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher. Christopher die donderdag in Moskou arriveerde voor een bezoek van drie dagen, sprak met Jeltsin en zijn Russische ambtgenoot Andrej Kozyrev over de mogelijke uitbreiding van de NAVO met landen uit Midden- en Oost-Europa. De Russen staan huiverig tegenover het voornemen van bijvoorbeeld Polen om lid van het bondgenootschap te worden.

De Amerikaanse minister gaf de Russen uitleg over een nieuw initiatief van de Verenigde Staten voor militaire samenwerking met landen uit de invloedssfeer van de voormalige Sovjet-Unie. Dit Amerikaanse plan dat donderdag in het Duitse Travemünde de steun van de NAVO-ministers van defensie verwierf, gaat uit van “een partnerschap voor de vrede”. Het voorstel heeft tot doel landen uit Midden- en Oost-Europa aan de NAVO te binden via verdragen over beperkte militaire samenwerking en kan een eerste stap zijn naar lidmaatschap van de NAVO.

De Amerikaanse minister verklaarde dat de Russen het voorstel “enthousiast” hebben begroet. Zijn Russische collega sprak evenwel van een “goed” plan en waarschuwde dat de NAVO bij het maken van plannen Rusland niet buiten beschouwing mag laten. Ook meent Kozyrev dat met de uitvoering van het nieuwe veiligheidsconcept niet te veel haast moet worden gemaakt. In de verklaring van de persdienst van Jeltsin heet het dat de Russische president de Amerikaanse voostellen positief beoordeelt en dat de plannen in principe steun verdienen. Het voorstel waarmee donderdag in Travemünde werd ingestemd, zal tijdens de NAVO-top in Brussel op 10 en 11 januari verder worden uitgewerkt.

Behalve met Jeltsin en Kozyrev sprak Christopher ook met premier Viktor Tsjernomyrdin. Hij sprak met de Russische eerste-minister af dat de Amerikaanse vice-president Al Gore tussen 15 en 17 december Moskou zal bezoeken. Gore zal tijdens zijn verblijf vooral praten over de economische betrekkingen tussen de VS en Rusland. (AP, Reuter)