JACHT

Het verslag in NRC Handelsblad van 19 oktober over het debat inzake het jachtbeleid bevat helaas een onzorgvuldigheid.

Volgens het verslag hebben de VVD en de kleine confessionele partijen minder bezwaar tegen de jacht dan de overige partijen. Voor de RPF geldt dit echter niet. RPF-woordvoerder Leerling verklaarde zich klip en klaar tegen de recreatie- en consumptiejacht. Slechts voor beheersjacht achtte hij termen aanwezig.

Tevens kantte hij zich tegen de jacht op tenminste de "acht onschadelijke waterwildsoorten' en bepleitte hij overigens een beperking van de jacht in natuurgebieden.

    • Mr. J. Pot
    • Voorlichter Rpf-Fractie Tweede Kamer