VS gelasten bouw van deeltjesbotser SSC definitief af

WASHINGTON, 22 OKT. De Verenigde Staten zien definitief af van de bouw van de Superconducting Super Collider (SSC), een installatie voor botsproeven met elementaire deeltjes, die elf miljard dollar moest kosten. Daartoe heeft een commissie van de Amerikaanse Senaat gisteren besloten. De installatie in Texas had de machines van het Europese CERN in Genève moeten overtreffen.

Met de SSC wilden natuurkundigen onderzoek doen naar de oerkrachten die materie bijeenhouden. De laatste jaren zijn daarbij grote vorderingen geboekt, vooral door het CERN, maar voor verder onderzoek zijn nog grotere installaties nodig. De SSC zou worden gebouwd op vijftig kilomter ten zuiden van Dallas, in een onderaardse tunnel van bijna negentig kilometer lengte, waarvan al 25 kilometer is gegraven. Tot dusverre is aan het megaproject een kleine half miljard dollar uitgegeven, maar over het grote bedrag voor de financiering van de instrumenten moest nog beslist worden. Er zijn nu tweeduizend wetenschappers en technici bij betrokken.

Met het schrappen van de SSC wordt het grootste wetenschappelijke experiment van dit ogenblik stopgezet. Politici hadden veel kritiek op het project wegens de hoge kosten, zonder dat duidelijk was of het behalve tot zuiver wetenschappelijke ook zou leiden tot afgeleide resultaten met een algemeen nut (spin-off). Ook de Japanse en Europese weigering om mee te betalen was een argument om te stoppen. In de wetenschappelijke wereld werd verschillend gedacht over de SSC. Deeltjesfysici waren zeer enthousiast, maar veel andere wetenschappers vonden dat het project een te grote wissel trok op het totale Amerikaanse wetenschapsbudget. (Reuter)