Utrecht investeert in jeugd en stadswachten

UTRECHT, 22 OKT. Het Utrechtse college van B en W wil volgend jaar ruim vier miljoen gulden extra uitgeven voor leefbaarheid en opvang van probleemjongeren in de wijken. Voorts wil het college ruim veertien miljoen gulden bezuinigen, waarvan 5,8 miljoen wordt opgebracht door een verhoging met vijftien procent van de afvalstoffenheffing.

Dit blijkt uit de begroting '94. De begroting van ruim 1,6 miljard gulden is sluitend, behoudens het tekort van tweehonderd miljoen gulden dat in het kader van de artikel 12-status moet worden weggewerkt. Het college verwacht dat met de toezeggingen van het rijk de stad in het jaar 2001 voor het eerst sinds 1980 weer schuldenvrij zal zijn.

Met het oog op de leefbaarheid in de stad krijgen niet alleen de wijken een financiële impuls, maar zullen er ook meer stadswachten worden aangesteld. Bovendien komt er een "integrale veiligheidsrapportage" die inbreuken op de openbare orde en het publieke oordeel over onveiligheid in kaart moet brengen.

Om het imago van de stad te versterken zal de post cultuur, vooral ten behoeve van de festivals, met 3,6 ton worden verhoogd. Via hogere tarieven zullen de muziekschool, Muziekcentrum en Stadsschouwburg echter ruim twee ton extra moeten opbrengen. De rest van de bezuinigingen wordt vooral gevonden in een vermindering van de overhead en grotere efficiency in het gemeentelijk apparaat. Een groot deel van de noodzakelijke bezuiniging (vijf miljoen gulden) wordt veroorzaakt doordat het rijk minder uitkeert uit het Gemeentefonds.