Spoorwegpolitie verzelfstandigd

UTRECHT, 22 OKT. De NS-dienst bedrijfsbeveiliging (bbv), waaronder de spoorwegpolitie ressorteert, en de vakbonden hebben gisteravond een akkoord bereikt over de toekomst van het 360 agenten tellende politiekorps van het spoorwegbedrijf.

De spoorwegpolitie moet worden omgebouwd van een NS-dienst naar een zelfstandig functionerend bedrijfsonderdeel, dat zijn diensten moet verkopen aan andere delen van NS (zoals het reizigersbedrijf). In het akkoord tussen NS en de bonden wordt het huidige voorzieningenniveau van de spoorwegpolitie als uitgangspunt gehanteerd. Een deel van het werk wordt overgenomen door camera's op stations en particuliere bewakers, die aanzienlijk goedkoper zijn dan spoorwegagenten. Directeur van de bbv, J. Seij, kreeg de opdracht tien procent op de kosten te bezuinigen. Een garantie dat er geen gedwongen onslagen zullen vallen, gaf de NS niet. Seij gaat er vanuit het natuurlijk verloop een groot deel van het probleem oplost. Ik denk dat gedwongen ontslagen helemaal niet nodig zullen zijn,'' aldus de directeur.