Soeharto geeft zijn partij veeg uit de pan

JAKARTA, 22 OKT. President Soeharto van Indonesië heeft de regeringspartij Golkar gisteren een stevige veeg uit de pan gegeven. Het staatshoofd, tevens voorzitter van Golkars Raad van Curatoren, verweet zijn partij, die dezer dagen congresseert, dat zij “onvoldoende tegemoetkomt aan het volksverlangen naar meer democratie, respect voor de rechten van de mens, sociale gerechtigheid en milieubescherming”.

Soeharto maakte zijn kritische opmerkingen in het verslag van de Raad van Curatoren voor het congres. De Raad maakt feitelijk de dienst uit in de partij, hij dicteert benoemingen en kan een veto uitspreken over bestuursbesluiten. Het verslag werd voorgelezen door een van Soeharto's vertrouwelingen, minister van technologie en onderzoek B.J. Habibie, die eveneens zitting heeft in de Raad.

Volgens de president zou de partij, een politiek verbond van ambtenaren en gepensioneerde militairen, “onvoldoende initiatief tonen om de politieke problemen het hoofd te bieden die zich aandienen als gevolg van 's lands snelle economische ontwikkeling”. Golkar had niet gereageerd op “wangedrag van functionarissen”, waardoor de organisatie “in een kwaad daglicht kwam te staan”, aldus Soeharto.

De president riep de Golkar-gedelegeerden op om “zich opnieuw het imago te verwerven van hervormingsgezinde partij die tegemoetkomt aan de wensen en behoeften van de bevolking”. Hij suggereerde dat Golkar het stemmenverlies bij de parlementsverkiezingen van vorig jaar aan zichzelf te wijten had. De partij haalde toen een comfortabele meerderheid van 68 procent, vijf procent minder dan in 1987. De scheidende voorzitter, luitenant-generaal b.d. Wahono, onderstreepte in zijn verantwoording voor het congres dat Golkar “deze keer met democratische middelen had gewonnen”.