Pas verschenen

Gloria Naylor Bailey's café Vert. Parma van Loon, Uitg. Anthos, 235 blz., ƒ 34,50

Bailey's Café, een kroeg met aftandse meubelen en smerig eten, is voor travestieten, hoeren en drugsverslaafden een warme veilige plek. Naylor geeft in haar roman indringende portretten van deze outcasts. Verscheen in 1992 onder dezelfde titel.