Nederlandse rente opnieuw lager na stap Bundesbank

PAG.11 DUISENBERG / BUNDESBANK; PAG.15 BEURZEN

AMSTERDAM, 22 OKT. De Nederlandsche Bank heeft met ingang van vandaag de drie belangrijkste rentetarieven met een kwart procent verlaagd tot de laagste stand in vier jaar. Het discontotarief komt op 5,25 procent, de voorschotrente op 5,75 procent en het promessedisconto op 6,25 procent.

De verlaging van het promessedisconto leidt in Nederland tot een lagere rente op rekening-courantkredieten en persoonlijke leningen. De officiële tarieven hebben geen directe invloed op de hypotheekrente. Die hangt grotendeels af van de rente op langlopende obligaties, die op de financiële markten tot stand komt. "Rood staan' bij de bank heeft vooral te maken met de geldmarkt tussen de centrale bank en de commerciële banken. De Nederlandsche Bank verlaagde ook een belangrijk geldmarkttarief met 0,3 procent.

De maatregelen werden genomen nadat de Duitse centrale bank, de Bundesbank, gisteren tot verrassing van de financiële markten de officiële rentetarieven met een half procent naar beneden had gebracht. Het Duitse disconto staat nu op 5,75 procent.

Ook centrale banken in Italië, België, Oostenrijk en Zwitserland volgden gisteren de Duitse rentestap met een officiële tariefsverlaging. Frankrijk, Denemarken en Spanje verlaagden vanmorgen eveneens de rente. De koersen van de Belgische frank en de Franse franc, die vorige week verzwakten, verbeterden gisteren aanzienlijk, maar vanmorgen vielen de munten al weer terug. De Amerikaanse dollar reageerde met een stijging van bijna vier cent spectaculair op de Duitse renteverlaging.

Pag.13: Ook andere landen laten rente dalen

In het etmaal dat sinds de aankondiging van de Bundesbank verstreek won de munt bijna 4 cent, en stond rond het middaguur op 1,8730 gulden. De lagere rente en vooral de sterkere dollar stuwden vanmorgen in Amsterdam de beurskoersen in de richting van een nieuw record met een EOE-index met een half procent gestegen tot ruim 381 punten. Verschillende landen grepen de stap van de Bundesbank aan om de eigen rente te verlagen. Vandaag volgden er meer. Frankrijk verlaagde vanmorgen het belangrijkste tarief met 0,3 procentpunt tot 6,45 procent, waardoor de Franse franc omhoog schoot. Denemarken verlaagde vanmorgen de rente met 0,5 procentpunt tot 7,25 procent. Ook Spanje liet het disconto zakken met een half procent tot 7,25. De Franse franc gaf terrein prijs na de actie van de Franse centrale bank. Rond het middaguur noteerde de munt onveranderd ten opzichte van de slotkoers van 31,10 gulden van gisteren. Ook de Belgische munteenheid viel in de loop van de ochtend licht terug naar 5,18 gulden.

Maar het Hof raakte na het onvermijdelijke uitlekken van de manoeuvre in diskrediet. Zo kon Menem de belangrijkste oppositiepartij, de UCR van oud-president Alfonsn, aanbieden om ook enkele leden in een nieuw samen te stellen Hof te benoemen, in ruil voor parlementaire steun aan zijn voorstel voor de grondwetswijziging. Het principe van 'politieke benoemingen' in het Hof zou daarmee in dezelfde moeite geaccepteerd zijn.