Meeste gemeenten voeren een of ander spreidingsbeleid; "We schatten wat de buurt aankan'

Schaf de lijst woningzoekenden af, geen beleid is het beste beleid concludeert de gemeente Delft. Maar andere gemeenten aarzelen. Zelfs als er officieel geen spreidingsbeleid is, proberen wethouders in de praktijk van alles te doen om te grote concentratie allochtonen in een wijk te voorkomen.

Hoewel Argentijnen nooit bang zijn geweest iemand te kiezen die precies weet wat het beste is voor het volk, maakt Cavallo als presidentskandidaat weinig kans, niet tot ongenoegen van zijn chef. Maar de minister Cavallo is de populairste politicus van het land. Want hij is het die de gekmakende inflatie bedwong. Voor het eerst sinds jaren weet men wat het geld waard is en is er rust om het economisch potentieel van het land verder te ontwikkelen.