"Irak wil rechtstreekse contacten met Israel'

TEL AVIV, 22 OKT. Irak is volgens het Israelische blad Yedioth Achronoth uit op rechtstreekse contacten met Israel. Officiële Iraakse kringen (diplomaten) hebben zich volgens een opzienbarend bericht dat vandaag in die krant werd gepubliceerd enkele weken geleden in Europa tot een Israelische politieke persoonlijkheid gewend met het verzoek directe contacten tussen beide landen te leggen.

Een door Yedioth Achronoth aangehaalde hooggeplaatste politieke bron in Jeruzalem legt een verband tussen deze Iraakse koerswijziging jegens Israel en het door het akkoord tussen Israel en de PLO aangezwengelde vredesproces in het Midden-Oosten. Volgens deze Israelische bron verzet de Amerikaanse regering zich fel tegen contacten tussen Israel en Irak.

Washington was onlangs ook ontstemd over Israelische contacten met Noord-Korea en Libië en is zeer achterdochtig over mogelijke wapentransacties tussen Israel en China. Irak beschouwt volgens bronnen in Jeruzalem contacten met Israel als een voorportaal tot ontdooiing van de betrekkingen met de Verenigde Staten.

De correspondent van Yedioth Achronoth in Washington meldt uit Arabische bronnen dat Syrië Irak in een vredesregeling in het Midden-Oosten wil betrekken. In dit verband trekt het de aandacht dat PLO-leider Yasser Arafat in Parijs een onderhoud heeft gehad met de Iraakse minister van buitenlandse zaken, Tareq Aziz. Wegens de goede persoonlijke contacten van Arafat met de Iraakse president, Saddam Hussein, is het mogelijk dat de Palestijnse leider zich inspant Irak een rol te laten spelen in de bestendiging van het vredesproces.

    • Salomon Bouman